Sport Centar

Sudijski ekspert iz UEFA posjetio NSBiH i održao seriju sastanaka s bh. arbitrima

U prethodna tri dana u posjeti Nogometnom savezu BiH je boravio Alan Snoddy, član UEFA Panela za sudijsku konvenciju, zadužen za praćenje implementacije UEFA Konvencije o organizovanju i edukaciji sudija u NSBiH.

Sudijski ekspert iz UEFA posjetio NSBiH i održao seriju sastanaka s bh. arbitrima

U prethodna tri dana u posjeti Nogometnom savezu BiH je boravio Alan Snoddy, član UEFA Panela za sudijsku konvenciju, zadužen za praćenje implementacije UEFA Konvencije o organizovanju i edukaciji sudija u NSBiH.

Snoddy je u ova tri dana održao niz sastanaka sa sudijama, sutkinjama, instruktorima suđenja, koordinatorom za sudije u GS NSBiH, te predsjednikom Komiteta za sudije i suđenje NSBiH. Na sastancima je analiziran način i stepen implementacije različitih segmenata pomenute Konvencije (organizacija, omasovljenje, sistem sudijskih posmatrača, talent i mentor program, edukacija sudija od najnižeg do najvišeg nivoa, način fitnes pripreme i ostale oblasti).

Na osnovu razgovora te predočenih dokumenata, Alan Snoddy je izrazio zadovoljstvo u primjeni UEFA konvencije te u ispravnosti u radu. Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje i ostali članovi zahvalili su mu na dolasku i konstruktivnoj komunikaciji, a posebno na podršci koju NSBiH i naše sudije dobijaju od UEFA.

alan snoddynogometni savez bihuefa
KOMENTARI