Sport Centar

Samir Avdić na čelu Tima za izradu plana revitalizacije i rekonstrukcije trebevićke bob staze

Vlada Kantona Sarajevo imenovala je danas Tim za izradu plana revitalizacije i rekonstrukcije trebevićke bob staze.

Samir Avdić na čelu Tima za izradu plana revitalizacije i rekonstrukcije trebevićke bob staze

Vlada Kantona Sarajevo imenovala je danas Tim za izradu plana revitalizacije i rekonstrukcije trebevićke bob staze.

Timom će rukovoditi ministar kulture i sporta KS Samir Avdić, a u njegovom sastavu su i dogradonačelnica Anja Margetić, te predstavnici nadležnih kantonalnih javnih uprava, preduzeća i zavoda, Sankaškog saveza BiH, Ministarstva privrede, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Kantonalnog pravobranilaštva i Kabineta premijera KS.

Vlada je ranije proglasila obnovu bob staze projektom od javnog interesa za Kanton Sarajevo, što je posebno važno u kontekstu moguće zajedničke kandidature Grada Barselone i Grada Sarajevo za Zimske olimpijske igre 2030. godine. Jedan od uslova jeste da bob staza bude obnovljena i uključena u svjetska takmičenja za sve zimske olimpijske discipline koje se mogu održavati na njoj.

Kako je istaknuto, bob staza na Trebeviću, kao jedna od 17 u svijetu, je prioritet za obnovu jer predstavlja neprocjenjivu vrijednost za budući društveno-ekonomski i održivi razvoj kantona. Njenom obnovom će Sarajevo postati još privlačnija zimsko-sportska i turističko-rekreativna destinacija.

Imenovani članovi Tima za za revitalizaciju i rekonstrukciju trebevićke bob staze dostavit će Plan aktivnosti Vladi Kantona Sarajevo na dalje postupanje, saopćeno je.

bob staza trebevicsamir avdicvlada kantona sarajevo
KOMENTARI