Sport Centar

Projekt Olimpijskog komiteta BiH: Održana radionica o ulozi sudija u sportu

U sklopu realizacije Erasmus + sport projekta pod nazivom „Sport for Rules – širenje pozitivnih vrijednosti kroz poboljšanje sudijske uloge“ danas je održana radionica za profesore, nastavnike i studente sporta i tjelesnog odgoja.

Projekt Olimpijskog komiteta BiH: Održana radionica o ulozi sudija u sportu

U sklopu realizacije Erasmus + sport projekta pod nazivom „Sport for Rules – širenje pozitivnih vrijednosti kroz poboljšanje sudijske uloge“ danas je održana radionica za profesore, nastavnike i studente sporta i tjelesnog odgoja.

Sport for Rules je projekt kojeg Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine realizuje u svojstvu partnera u BiH, a uz koordinaciju Italijanske odbojkaške federacije i 7 partnerskih organizacija iz Evropske Unije.

Cilj radionice je bio predstaviti materijal koji je nastao kao rezultat tog projekta. Materijal detaljno objašnjava ulogu sudija u sportu, njihovih vještina i vrijednosti koji oni generiraju u samoj igri.

S obzirom da bez sudija nema ni igre, stoga jedan od ciljeva projekta je i potaknuti što više mladih da se okušaju u ulozi sudija.

Pored korisnih informacija, materijal sadrži i niz vježbi koju nastavnici i profesori mogu primijeniti u fiskulturnim salama i terenima kako bi među učenicima prezentirali važnost uloge sudija, te i pozitivnih vrijednosti u sportu.

Studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu su imali priliku učestvovati u igrama kao praktični dio radionice kako bi iz sudijske i perspektive budućih nastavnika i profesora sporta i tjelesnog odgoja znali približiti svojim učenicima važnost poštivanja sudija, koja u konačnici znači i poštivanje same igre.

Realizacija ovog projekta je do kraja 2022. godine, saopćeno je iz OKBiH.

olimpijski komitet bih
KOMENTARI