Sport Centar

Kroz sponzorstvo Elektroprivrede BiH: Vlada FBiH Savezu sjedeće odbojke BiH osigurala 80.000 KM

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dala saglasnost za dodjelu sponzorskog ugovora Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine u iznosu od 80.000 KM.

Kroz sponzorstvo Elektroprivrede BiH: Vlada FBiH Savezu sjedeće odbojke BiH osigurala 80.000 KM

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dala saglasnost za dodjelu sponzorskog ugovora Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine u iznosu od 80.000 KM.

Sredstva su namijenjena organizaciji i održavanju Svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci Sarajevo 2022, čiji je organizator Savez sjedeće odbojke BiH, kao i drugim aktivnostima reprezentativnih selekcija ovog saveza u periodu od 12 mjeseci od zaključenja ugovora.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama FBiH.

U obrazloženju je navedeno da je iznos ovih sredstava u skladu sa planiranim troškovima na ime sponzorstva za 2022. i 2023. godinu i prema Planu poslovanja JP EPBiH za period od 2022. do 2024. godine.

Kako je kazano, kroz predloženo sponzorstvo se, s jedne strane, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo potvrđuje kao društveno odgovorna kompanija, a, s druge, olakšava se finansiranje nastupa državne reprezentacije na međunarodnim takmičenjima i organizacija takmičenja kojim se promoviše BiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

savez sjedece odbojke bosne i hercegovinevlada fbih
KOMENTARI