Sport Centar

Željeznički školski centar zabilježio najubljedljiviju pobjedu u trećem kolu

Željeznički školski centar zabilježio najubljedljiviju pobjedu u trećem kolu

Poljoprivredna škola i Željeznički školski centar bili su ubjedljivi
u muškoj konkurenciji, a kod djevojaka čak tri meča su okončana
rezultatom 1:0.

MUŠKARCI – Royal SPORT Jelly Liga


Srednja škola za okoliš i drvni dizajn – Druga gimnazija 1:2 (Mušanović/ Orlović 2x)

Srednja škola za okoliš i  drvni dizajn: Salčin, Ragipović, Škrijelj, Šabanović, Krupalija, Talić, Bukva, Mičić, Osmanović, Mušnović, Kovačević, Ivazović, Huseinović, Novković

Druga gimnazija: Medošević, Moro, Nezirević, Jahić, Češko, Orlović, Švrakić, Šljivo, Šabanadžović, Karišik, Zelić


Ekonomska škola – Građevinsko geodetska škola 3:2  (Hodžić, Begić Tahirović /Omerović, Alihodžić)

Ekonomska škola: Karaman, Vejo, Berilo, Ćimić, Džindo, Hodžić, Tahirović, Pecar, Begić,

Građevinsko geodetska škola: Softić, Lihić, Habibija, Mehonić, Maslo, Omerović, Alihodžić,Pjevo, Hadžić, Karić, Ahmetspahić, Mujala, Mahmutović, Ahmedović, Grošić, Škrijelj, Ibirišimović.

Srednjoškolski centar Vogošća – Saobraćajna škola 2:0  (Mujezin 2x)

Srednjoškolski centar Vogošća: Čičkušić, Pijunović, Liješnić, Mulahmetović, Mustafić,Dervišagić, Salčin, Mustafić, Velić, Velađoć, Klarić, Kobiljak, Milavica, Blagojević,Sulejmani, Kadušić, Avdić, Šahović, Mujezin, Merdžanović, Bošnjak, Agić, Hlavać, Husaković,Kurtić, Resić, Čovrk, Pidro, Herić, Bjelić, Imamović

Saobraćajna škola:Kavazović, Dacić, Rizvanović, Mustafić, Hasanović, Šito, Milić, Stomornjak, Hadžihasanović, Suljović, Rizvan, Ribić.

Gimnazija Dobrinja – Medresa 0:4  (Mehić 2x, Zahiragić, Bandić)

Gimnazija Dobrinja: Hodžić, Šehović, Vrce, Tokić, Đozć, Mehičević, Ahmedspahić, Baručija, Delić, Ožegović, Muhić, Kahriman, Džano, Čolaković,  Ivanović

Medresa: Mujić, Fehrić, Zahiragić, Hurić, Kovačević, Mehić, Podrug, Kršić, Svrka, Mujkić, Kovačević.

Poljoprivredna škola-Muzička škola 6:1 (Bešić 3x, Kustura 2x, Hujdur / Muhović)

Poljoprivredna škola: Kadrić, Sarač, Zuberović, Engin, Tvrtković, Mujagić, Karović, Pačo, Ibrahimvić, Čusto, Lavić, Alić, Kustura, Bešić, Hujdur.

Muzička škola: Muhović, Jusko, Podrug, Ramović, Granilo, Ćatibović, Kaltak, Lednić, Šarić, Karić, Kasapović, Rondić.

Peta Gimnazija-Zubotehnička škola (Selimović / Mujezinović)

Peta Gimnazija: Ljubunčić, Selimović, Burlović, Tukić, Ajkunić, Zuko, Ćorić, Mekić, Ahmespahić, Zukan, Račić, Zornić, Biber, Buljubašić, Demirović, Ćubara, Šabanović, Poljac, Rondić, Kurtović, Ahmetspahić, Alić, Ćosić, Bećirbašić, Mehičić.

Zubotehnička škola: Aburahmanović, Pešto, Kurtić, Osmanović, Bukva, Dedić, Turbić, Halilović, Zahiragić. Mujezinović, Karamehmedović, Efendić, Gljiva.

Internacionalna škola-Prva gimnazija 2:2 (Alobidi, Gorušanović / Pandur, Grapčanović)

Internacionalna škola: Kojnić, Kravić, Salihagić, AbdulWahed, Alobidi, Gorušanović, Gološ, Miftari, Sadović.

Prva gimnazija: Mašić, Pandur, Drinjaković, Selimović, Mandal, SKopljak, Vatreš, Murtić, Memišević, Grapčanović, Dukić, Opijač, Hađić.


Željeznički školski centar-Trgovačka škola 7:0 (Sinanović 2x, Kalesić 2x, Kovačević, Džogić, Hadžialić)

Željeznički školski centar: Džananović, Hadžialić, Džogić, Karić, Kalesić, Kovačević, Sinanović, Spiljak, Rahmanović, Hadžić,  Mešić, Arnaut, Pečenković, Grabovica.

Trgovačka škola: Mehović, Krasnić, Alihodžić, Jamak, Karkelja, Jamaković, Džanković, Bekan, Memić, Berbić.

Elektrotehnička škola za energetiku-Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju 5:0 (Službeni rezultat)


DJEVOJKE – Adidas Liga

Peta gimnazija-Trgovačka škola 1:0 (Brezac)

Peta gimnazija: Salić, Bajraktarević, Hadžo, Močević, Bećirović, Valjevčić, Holik, Hromo, Aljukić, Bečić, Mujić, Brezac, Ćosović, Kastrat, Tafro, Ćosović.

Trgovačka škola: Banija, Imamović, Ferhatbegović, Kuldija, Džako, Žiga, Dacić, Mehanović, Prolaz, Salčin.

Srednja Građevinsko Geodetska škola-Srednja škola za saobraćaj i komunikaciju 1:0 (Salihagić)

Srednja Građevinsko Geodetska škola: Banjanović, Dedić, Borić,Hodžić, Darman, Abdiji, Kolak, Džekman, Muratović, Hrustemović, Selmanović, Salamović, Merdanović, Smajlović, Salihagić.

Srednja škola za saobraćaj i komunikaciju: Helja, Pašić, Mandžukić, Milić, Hadžić, Ramić, Ramović, Kustura, Degirmendžić.

Druga gimnazija-Srednjoškolski centar Vogošća 0:1 (Durmić)

Druga gimnazija: Požegija, Bešlija, Bašović, Botić, Božur, Grozdanić, Ćesović, Krvavac, Kršlak, Serra, Bibić, Grozdanović.

Srednjoškolski centar Vogošća: Bešlija, Musić, Bureković, Durmić, Kulić, Helja, Kurbagić, Durić, Sokoljanin, Avdić, Brdarić, Nuhanović, Omerović, Avdić.

Zubotehnička škola-Gimnazija Dobrinja 2:1 (Baličevac 2x / Džemedžić)

Zubotehnička škola: Kaliman, Begić, Sirbubalo, Rajkić, Numanović, Baličevac, Husejinović, Murati, Mangafić.

Gimnazija Dobrinja: Jamak, Ferizaj, Heganović, Džemidžić, Džanko, Brkić, Čavčić, Karšić.

mechelenterry stotts
KOMENTARI

KOMENTARI