Sport Centar

Za spas bh. klubova: Sloboda uputila dva prijedloga na adresu NSBiH

Fudbalski klub Sloboda se danas prije nove videokonferencija čelnika NSBiH sa predstavnicima klubova, obratila krovnoj kući bh. fudbala i uputila nekoliko prijedloga.

Za spas bh. klubova: Sloboda uputila dva prijedloga na adresu NSBiH

Fudbalski klub Sloboda se danas prije nove videokonferencija čelnika NSBiH sa predstavnicima klubova, obratila krovnoj kući bh. fudbala i uputila nekoliko prijedloga.

Tuzlaci su svjesni kako će situacija s pandemijom korona virusa ostaviti finansijske posljedice po sve klubove Premijer lige i nižih rangova takmičenja, pa su stoga zamolili NSBiH da razmotri njihova dva prijedloga.

Prvi prijedlog se tiče registracije igrača na drugačiji način. Naime, Sloboda predlaže da se omogući registracija igrača kao obrtnika/preduzetnika. Tako bi se smanjile obaveze klubova na osnovu poreza koje je potrebno plaćati Poreznoj upravi i ostalim državnim institucijama.

U navedenom slučaju igrači bi postizali dobit pružanjem svojih usluga klubovima, te bi ujedno bili dužni da kao obrtnici prijave i izmiruju svoje pripadajuće obaveze prema državnim i poreskim institucijama u skladu sa Zakonom, pri čemu imaju mogućnost da obaveze uplaćuju i paušalno.

U skladu sa navedenim bilo bi svrsishodno i neophodno izmijeniti/dopuniti odredbe Pravilnika o statusu i transferu igrača N/FS BiH, te pored važećih odredbi o sačinjavanju Ugovora o radu sa profesionalnim igračima (član 65-74 Pravilnika) dopunom omogućiti igračima i klubovima da po svom slobodnom nahođenju mogu zaključiti i tzv. Ugovore o profesionalnom igranju.

Navedene ugovore klubovi bi mogli zaključiti u skladu sa odredbama članova 10, 12 i dr. Zakona o obligacionim odnosima sa igračima koji su poslovno sposobni (uslov iz člana 6 Zakona o obrtu FBiH) i koji bi obavljali samostalnu sportsku dejlatnost / sudjelovanja u sportskim takmičenjima, odnosno imali status obrtnika.

Drugi prijedlog Slobode tiče se transformacije klubova iz Udruženja građana u sportska privredna društva.

Za ostvarivanje ovog prijedloga potrebno je pokretanje postupka izrade i usvajanja odgovarajućeg Zakona o sportu u FBiH ili dopuna/usaglašavanje postojećeg Zakona o sportu na nivou BiH, te usklađivanje odredbi Zakona o privrednim društvima, uredbe o klasifikaciji djelatnosti i dr.

Iz FK Sloboda navode da bitni elementi koje transformacija nosi sa sobom su sljedeći:

Novo sportsko privredno društvo bilo bi pravni sljednik ranijeg udruženja građana pri čemu bi sva prateća i registrovana obilježja kluba (naziv, grb, zastava i dr.) bila prenesena na privredno društvo, čime bi se očuvalo povjerenje članova i simpatizera te dugogodišnja tradicija.

Ugovori koje je transformirano udruženje građana imalo sa zaposlenicima, dobavljačima ili trećim licima kao i sva prava udruženja, bili bi preneseni na pravnog sljednika, registracijom sportskog privrednog društva.

Dobrovoljnom statusnom promjenom pravne forme u privredno društvo, potencijalni investitori bi dobili veću pravnu sigurnost u ulaganje.

Kako ističu u Rudarskoj 2, sportska privredna društva upisivala bi se u registar poslovnih subjekata nadležnog suda, a prethodno udruženje građana prestaje sa radom na osnovu konačnog rješenja o prestanku rada i brisanju navedenog udruženja iz registra nadležnog Ministarstva ili nadležnog suda.

Također, za razliku od Zakona o sportu RS, svojstvo osnivača sportskog privrednog društva trebalo bi biti dostupno za sva pravna i fizička lica, i ne bi trebalo biti potrebno uvoditi minimalna ili maksimalna ograničenja za učešće jedinice lokalne samouprave u osnovnom kapitalu.

fkslobodansbih
KOMENTARI

KOMENTARI