Sport Centar

Tajnovitost u poslovanju fudbalskih institucija

Tajnovitost u poslovanju fudbalskih institucija

Analiziran je rad 209 nacionalnih saveza, koji su članovi FIFA i šest kontinentalnih konfederacija. U razdoblju od 2011. do 2014. godine FIFA je svakom od 209 svojih članica dodijelila 2,05 miliona dolara za razvoj fudbala, dok su kontinentalne asocijacije dobile po 102 miliona dolara.

Svega 14 nacionalnih saveza iz cijelog svijeta javno je objavilo barem neke informacije o svojim aktivnostima, a to su savezi: Novog Zelanda, Japana, Kanade, Litvanije, Danske, Islanda, Mađarske, Norveške, Italije, Portugala, Republike Irske, Švedske, Sjeverne Irske i Velike Britanije.

Zanimljivo je da 21 odsto nacionalnih saveza nema ni svoju internet stranicu, a da njih čak 55 odsto nema statut. Kada je riječ o etičkom kodeksu samo 24 odsto saveza ga ima, a njih 19 odsto ima javno dostupne finansijske izvještaje. Čak 85 odsto ih ne objavljuje javno svoje godišnje izvještaje o ostvarenim aktivnostima.

Zbog svega navedenog TI je preporučio FIFA-i da kroz promjene u svojim aktima osigura da preduslovi za članstvo i finansijsku pomoć moraju biti transparentno i javno objavljeni podaci. Potreban je nadzor i kontrola nad sredstvima, javno dostupna baza podataka i nezavisni nadzor nad upravljačkim i izvršnim tijelima nacionalnih saveza.

riad bajicterry stotts
KOMENTARI

KOMENTARI