Sport Centar

Strijelci raspoloženi u u 4. kolu Lige srednjih škola

Strijelci raspoloženi u u 4. kolu Lige srednjih škola

MUŠKARCI – Royal SPORT Jelly Liga

Trgovačka škola – Elektrotehnička škola za energetiku 3:3
(Mehović 2, Krasnić / Murić, Šetkić, Smječanin)

Trgovačka škola: Mehović, Krasnić, Alihodžić, Jamak, Karkelja, Jamaković, Džanković, Bekan, Memić, Berbić.

Elektrotehnička škola za energetiku: Šetkić, Karačić, Smajlović, Arnautović, Čengić, Kulovac, Smječanin, Čoromehmedović, Murić.

Internacionalna škola – Željeznički školski centar 2:10
(Sadović 2 / Kalesić 3, Hadžialić 3, Karić 3, Mešić)

Internacionalna škola: Kojnić, Kravić, Salihagić, AbdulWahed, Alobidi, Gorušanović, Gološ, Miftari, Sadović.

Željeznički školski centar: Džananović, Hadžialić, Džogić, Karić, Kalesić, Kovačević, Sinanović, Spiljak, Rahmanović, Hadžić,  Mešić, Arnaut, Pečenković, Grabovica.

Prva gimnazija – Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju  2:6
(Selimović, Mašić / Muminović 3, S. Islami 3)

Prva gimnazija: Mašić, Pandur, Drinjaković, Selimović, Mandal, SKopljak, Vatreš, Murtić, Memišević, Grapčanović, Dukić, Opijač, Hađić.

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju: Fazlić, Muminović, Podbičanin, A. Islami, Čehić, S. Islami, Drnda, Meštrovac.

Poljoprivredna škola – Peta gimnazija 2:7
(Alić, Ibrahimović / Mekić 2, Buljubašić 2, Selimović, Demirović, Poljac)

Poljoprivredna škola: Kadrić, Sarač, Zuberović, Engin, Tvrtković, Mujagić, Karović, Pačo, Ibrahimvić, Čusto, Lavić, Alić, Kustura, Bešić, Hujdur.

Peta Gimnazija: Ljubunčić, Selimović, Burlović, Tukić, Ajkunić, Zuko, Ćorić, Mekić, Ahmespahić, Zukan, Račić, Zornić, Biber, Buljubašić, Demirović, Ćubara, Šabanović, Poljac, Rondić, Kurtović, Ahmetspahić, Alić, Ćosić, Bećirbašić, Mehičić.

Muzička škola – Medicinska Bjelave 2:7
(Kaltak, Ramović / Kadrić 2, Bešić 2, Mirvić 2, Kurtović)

Muzička škola: Muhović, Jusko, Podrug, Ramović, Granilo, Ćatibović, Kaltak, Lednić, Šarić, Karić, Kasapović, Rondić.

Medicinska Bjelave: Hasković, Fakić, Kozić, Kuršumlić, Pintol, Kadrić, Delimustafić, Bešić, Mirvić, Kurtović.

Saobraćajna škola – Gimnazija Dobrinja 3:0
(Šito, Mustafić, Krakonja)

Saobraćajna škola: Kavazović, Dacić, Rizvanović, Mustafić, Hasanović, Šito, Milić, Stomornjak, Hadžihasanović, Suljović, Rizvan, Ribić, Krakonja.

Gimnazija Dobrinja: Hodžić, Šehović, Vrce, Tokić, Đozć, Mehičević, Ahmedspahić, Baručija, Delić, Ožegović, Muhić, Kahriman, Džano, Čolaković,  Ivanović.

Prva bošnjačka gimnazija – Srednjoškolski centar Vogošća 0:11
(Avdić 3, Halavač 2, Agić 2, Husaković 2, Resić 2)

Prva bošnjačka gimnazija: Latić, Selimović, Pljakić, Tvrtković, Brdar, Kišić, El Naim, Hasić, Šehović, Kamali.

Srednjoškolski centar Vogošća: Čičkušić, Pijunović, Liješnić, Mulahmetović, Mustafić, Dervišagić, Salčin, Mustafić, Velić, Velađoć, Klarić, Kobiljak, Milavica, Blagojević,Sulejmani, Kadušić, Avdić, Šahović, Mujezin, Merdžanović, Bošnjak, Agić, Hlavać, Husaković, Kurtić, Resić, Čovrk, Pidro, Herić, Bjelić, Imamović.

Druga gimnazija – Ekonomska škola 0:1
(Vejo)

Druga gimnazija: Medošević, Moro, Nezirević, Jahić, Češko, Orlović, Švrakić, Šljivo, Šabanadžović, Karišik, Zelić.

Ekonomska škola: Karaman, Vejo, Berilo, Ćimić, Džindo, Hodžić, Tahirović, Pecar, Begić.

Ugostiteljsko turistička škola – Srednja škola za okoliš i  drvni dizajn 11:2
(Mandal 7, Dokara, Mahović, Divjan, Sinani / Tatlić 2)

Ugostiteljsko turistička škola: Ahmeti, Mandal, Divajn, Dokara, Tahmaz, Mahović, Sinani, Ogrešević, Mašić, Šetkić, Baličevac.

Srednja škola za okoliš i  drvni dizajn: Salčin, Ragipović, Škrijelj, Šabanović, Krupalija, Tatlić, Bukva, Mičić, Osmanović, Mušnović, Kovačević, Ivazović, Huseinović, Novković

DJEVOJKE – Adidas Liga

Trgovačka škola – Druga gimnazija 1:5
(Vrčić / Botić 5)

Trgovačka škola: Banija, Imamović, Ferhatbegović, Kuldija, Džako, Žiga, Dacić, Mehanović, Prolaz, Salčin, Vrčić.

Druga gimnazija: Požegija, Bešlija, Bašović, Botić, Božur, Grozdanić, Ćesović, Krvavac, Kršlak, Serra, Bibić.

Ekonomska škola – Peta gimnazija 2:1
(Zuko, Goruždić / Hromo)

Ekonomska škola: Korjenić, Halilović, Zuko, Husejinović, Bećirbašić, Čišija, Begović, Osmanković, Kurtović, Kršo, Goruždić.

Peta gimnazija: Salić, Bajraktarević, Hadžo, Močević, Bećirović, Valjevčić, Holik, Hromo, Aljukić, Bečić, Mujić, Brezac, Ćosović, Kastrat, Tafro, Ćosović.

mechelenterry stotts
KOMENTARI

KOMENTARI