Sport Centar

Srednja škola za saobraćaj i komunikacije zabilježila najubjedljiviju pobjedu u drugom kolu

Srednja škola za saobraćaj i komunikacije zabilježila najubjedljiviju pobjedu u drugom kolu

Kod muškaraca je odigrano devet utakmica, a gledatelji su mogli svjedočiti velikom broju postignutih lijepih golova dok je kod djevojaka odigrano četiri utakmice.

U nastavku vam donosimo rezultate i strijelce Royal SPORT Jelly Lige za muškarce kao i Adidas lige za djevojke.

Rezultati i strijelci

MUŠKARCI – Royal SPORT Jelly Liga

Građevinsko geodetska škola-Srednja škola za okoliš i drvni dizajn 3:2 (Alihodžić, Benko, Pjevo; Ragipović, Mičić)

Građevinsko-geodetska škola:
Softić, Lihić, Habibija, Mehonić, Maslo, Omerović, Alihodžić, Pjevo, Hadžić, Karić, Ahmetspahić, Mujala, Mahmutović, Ahmedović, Grošić, Škrijelj, Banda, Ibrišimović.

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn: Salčin, Osmanović, Ragipović, Šabanović, Krupalija, Salić, Brajan, Kozica, Ganić, Ivković, Mušanović, Bezdrob, Kovačević. Drinjak, Ivazović, Huseinović.

II Gimnazija-Ugostiteljsko turistička škola 3:0 (Šabanadžović x2, Karišik)

II Gimnazija: Medošević, Moro, Nezirević, Jahić, Ćesko, Orlović, Švrakić, Šljivo, Šabanadžović, Karišik, Zelić.

Ugostiteljsko turistička škola: Džumo, Mandal, Divajn, Dokara, Tahmaz, Mahović, Sinani, Ogrešević, Mašić, Šetkić, Baličevac.

Medicinska škola – Peta gimnazija 3:2   (Kozić 2x, Fakić/Selimović, Zuko)

Medicinska škola: Hasković, Fakić, Kozić, Kuršumlić, Pintol, Kadrić, Delimustafić

Peta Gimnazija: Ljubunčić, Selimović, Burlović, Tukić, Ajkunić, Zuko, Ćorić, Mekić, Ahmespahić, Zukan, Račić, Zornić, Biber, Buljubašić, Demirović, Ćubara, Šabanović, Poljac, Rondić, Kurtović, Ahmetspahić, Alić, Ćosić, Bećirbašić, Mehičić

Zubotehnička škola – Poljoprivredna škola 1:2  (Pešto /Ibrahimović, Tvrtković)

Zubotehnička škola: Aburahmanović, Pešto, Kurtić, Osmanović, Bukva, Dedić, Turbić, Halilović, Zahiragić. Mujezinović, Karamehmedović, Efendić, Gljiva

Poljoprivredna škola: Kadrić, Sarač, Zuberović, Engin, Tvrtković, Mujagić, Karović, Pačo, Ibrahimvić, Čusto, Lavić, Alić, Kustura, Bešić

Prva gimnazija – Elekrotehnička škola za energetiku 2:0  (Mašić, Selimović)

Prva gimnazija: Mašić, Pandur, Drinjaković, Selimović, Mandal, SKopljak, Vatreš, Murtić, Memišević, Grapčanović, Dukić, Opijač, Hađić

Eelektrotehnička škola za energetiku: Karačić, Hujdur, Murić, Hero, Rahman, Čormehmedović

Gazi Husrev Begova Medresa – Srednjoškolski centar Vogošća 1:4 (Mehić /Velić 2x, Šahović, Avdić)

Gazi Husrev Begova Medresa: Mujić, Fehrić, Zahiragić, Hurić, Kovačević, Kalem, Mehić, Podrug, Kršić, Svraka, Mujkić, Kovačević

Srednjoškolski centar Vogošća: Čičkušić, Pijunović, Liješnić, Mulahmetović, Mustafić, Dervišagić, Salčin, Mustafić, Velić, Velađić, Klarić, Kobiljak, Milavica, Blagojević, Sulejmani, Kadušić, Avdić, Šahović, Mujezin, Merdžanović, Bošnjak, Agić, Halavać, Husaković, Kurtič, Resić, Čovrk, Pidro, Herić, Bjelić, Imamović

Srednja škola za saobraćaj i komunikacije – Prva bošnjačka gimnazija  5:0 (Šito 3x, Suljović, Milić)

Srednja škola za saobraćaj i komunikacije: Kavazović, Mujčić, Cero, Šašivarević, Hasanović, Šito, Milić, Dacić, Hadžihasanović, Suljović, Rizvan, Ribić.

Prva bošnjačka gimnazija: Latić, Selimović, Pljakić, Tvrtković, Brdar, Kišić, El Naim, Hasić, Šehović, Kamali

Trgovačka škola-Internacionalna škola 2:2 (Mehović x2; Konjić x2)

Trgovačka škola: Mehović, Krasnić, Alihodžić, Jamak, Karkelja, Jamaković, Džanković, Bekan, Memić, Berbić.

Internacionalna škola: Salihagić, Miftari, Zubanović, Gorušanović, Kokanović, Popović, Bozalija, Bilalagić, Konjić, Hanjalić, Mulaosmanović.

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju – Željeznički školski centar 3:5  (S. Islami, A. Islami, Meštrovac; Sinanović, Kalesić x3, Filan)

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju: A. Islami, Muminović, Meštrovac, S. Islami, Čehić, Podbičanin, Fazlić.

Željeznički školski centar: Džananović, Hadžialić, Džogić, Karić, Kalesić, Sinanović, Spiljak, Rahmanović, Hadžić, Filan, Mešić.

DJEVOJKE – Adidas Liga

Srednjoškolski Centar Vogošća-Peta Gimnazija 0:1 (Hadžo)

Srednjoškolski centar Vogošća: Bešlija, Musić, Bureković, Durmić, Kulić, Helja, Kurbagić, Durić, Sokoljanin, Avdić, Brdarić, Nuhanović, Omerović, Avdić.

Peta gimnazija: Lalić, Bajraktarević, Hadžo, Močević, Bećirović, Valjevčić, Holik, Hromo, Aljukić, Bečić, Mujić, Brezac, Ćosović, Kastrat, Tafro, Ćosović.

Trgovačka škola-Ekonomska škola 0:6 (Korjenić x5, Zuko)

Trgovačka škola: Banija, Imamović, Ferhatbegović, Kuldija, Džako, Žiga, Dacić, Mehanović, Prolaz, Salčin.

Ekonomska škola: Korjenić, Halilović, Zuko, Husejinović, Bećirbašić, Čišija, Begović, Osmanković, Kurtović, Kršo, Goruždić.

Gimnazija Dobrinja – Srednja Građevinsko Geodetska škola 0:2 (Salihagić 2x)

Srednja Građevinsko Geodetska škola: Banjanović, Dedić, Borić,Hodžić, Darman, Abdiji, Kolak, Džekman, Muratović, Hrustemović, Selmanović, Salamović, Merdanović, Smajlović,
Salihagić

Gimnazija Dobrinja: Jamak, Ferizaj, Heganović, Džemidžić, Džanko, Brkić, Čavčić, Karšić

Srednja škola za saobraćaj i komunikaciju-Zubotehnička škola 0:1 (Begić)

Srednja škola za saobraćaj i komunikaciju: Helja, Pašić, Mandžukić, Milić, Hadžić, Ramić, Ramović, Kustura, Degirmendžić.

Zubotenička škola: Kaliman, Begić, Sirbubalo, Rajkić, Numanović, Balićevac, Husejinović, Murati, Mangafić

mechelenterry stotts
KOMENTARI

KOMENTARI