Sport Centar

Sport za sve

Sport za sve

Poznato je da kod osoba sa dijabetesom jako važna fizička aktivnost da bi na taj način regulisali nivo šećera u krvi. Fizička aktivnost je vrlo važna u održavanju nivoa šećera u krvi u normalnim granicama. Redovnom fizičkom aktivnošću smanjit će se rizik od pojave komplikacija šećerne bolesti. Istovremeno će se ojačati srce, smanjiti krvni pritisak i reducirati nivo stresa što su sve važni čimbenici u kontroli dijabetesa. 

Od septembra se u Sarajevu implementira projekat “Sport za sve” koji za cilj ima poboljšanje opće psiho-fizičke forme osoba koje imaju dijabetes tip I.
Nakon obavljenih razgovora sa potencijalnim učesnicima u projektu, napravljen je izbor 72 odrasle osobe koje imaju dijabetes i žele da poprave svoje zdravstveno stanje. Upoznavanje sa idejom da krenu sa sportskim aktivnostima rekreativno da bi poboljšali svoje zdravstveno stanje je prihvaćeno odlično. 

Osobe koje su izabrane da budu u prvom djelu projekta su uradile medicinski pregled gdje se ustanovilo tačno početno stanje učesnika.
Nakon urađenih pregleda, napravljen je plan treninga za učesnike i isti su fotografisani prije prvog treninga, da bi se mogao pratiti napredak, tačnije da bi vidjeli rezultate prije i nakon implementacije projekta.

Plan treninga je napravljen za sve učesnike pa isti imaju pet treninga sedmično odgovarajućeg intenziteta. U periodu od 15. Oktobra do 20. Novembra je održano ukupno 16 treninga, treninzi pilatesa, funkcionalni treninzi, treninzi aerobika i treninzi na fitnes spravama. Sve treninge nadgledaju sportski profesionalci koji su upoznati sa zdravstvenim stanjem osoba, a o zdravlju učesnika se brinu dva medicinska tehničara koji prije svakog treninga mjere nivo šećera u krvi polaznika. 

Projekat “Sport za sve” će trajati do marta mjeseca, a na kraju će ponoviti se medicinski nalazi da bi se utvrdilo kako je na učesnike uticalo redovno treninranje. 

Ovaj projekat je finansiran od strane kompanije NOVO NORDISK, kompanije koja posebnu pažnju posvećuje osobama sa dijabetesom. NOVO NORDISK je društveno odgovorna kompanija koja podržava i druge projekte vezano za zdravlje osoba.

napolipremijer liga
KOMENTARI