Sport Centar

Rukometni savez RS odgovorio na pismo RSBiH: Ispravna odluka o okončanju Premijer lige

Rukometni savez RS odgovorio je na pismo Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine.

Rukometni savez RS odgovorio na pismo RSBiH: Ispravna odluka o okončanju Premijer lige

Rukometni savez RS odgovorio je na pismo Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine.

Rukometni savez BiH optužio je predstavnike RS da su direktni krivci za (ne)donošenje odluke o Premijer ligi BiH odnosno za sezonu 2019/20, koja je prekinuta zbog pandemije korona virusa.

U saopštenju RS RS, koji su potpisali članovi Upravnog odbora RS BiH Marinko Umičević, Vojislav Rađa, Vlado Šegrt i Aleksandar Miljuš, naglašeno je da je bh. javnost pogrešno informisana po ovim pitanjima jer se u Banjoj Luci zalažu za poštovanje propisa i Statuta, koje u ovom slučaju krše njihove pojedine kolege iz federacije BiH na čelu sa predsjednikom Slobodanom Zadroom.

“Članovi UO RS BiH iz Republike Srpske smatraju da je komesar Premijer lige (muškarci i žene) nadležan za donošenje odluka koje se tiču takmičenja u prvom stepenu. Na to ukazuju članovi 15. i 16. Propozicija takmičenja (komesar u prvom stepenu donosi sve odluke u vezi takmičenja primjenjujući odredbe važećih normativno-pravnih akata saveza; Komesar odlučuje o svim pitanjima u vezi sa takmičenjem u prvom stepenu). Stoga smatramo kako je Komesar takmičenja donio pravilnu odluku u prvom stepenu o okončanju Premijer lige (muškarci) u sezoni 2019/20, na način kako je to navedeno u Biltenu broj 19“, navedeno je u saopštenju RSRS.

Na navedeni Bilten nezadovoljna strana imala je pravo žalbe, o kojoj bi odlučivao Upravni odbor RSBiH, tako da bi konačnu odluku donijelo ovo tijelo. Međutim, blagovremena i potpuna žalba nije upućena Komesaru, čime je Bilten za članove Republike Srpske postao pravosnažan.

“Da li je problem što je odluku o završetku Premijer lige za 2019/20 donio komesar a koji je iz Republike Srpske ne znamo, ali kada je raniji komesar takmičenja Alpeza Zdenko samovoljno donosio odluke i kažnjavao članove UO RSBiH, te mijenjao termine odigravanja utakmicaa, mimo svih normativnih akata, niko od potpisnika iz RS Federacije BiH nije ukazivao na nezakonitost”.

Članovi Upravnog odbora RS BiH iz RS nisu bili na dvije posljednje sjednice. Međutim navode da je to učinjeno jer je predsjednik Slobodan Zadro samoinicijativno zakazivao sjednice i utvrđivao dnevni red, ne uvažavajući prijedloge članova iz RS.

“Razlog nedolaska na sjednicu 12. juna 2020.godine leži u činjenici da je predsjednik Zadro na nezakonit i nelegalan način snimao aktere sastanka, bez njihovog znanja i saglasnosti, a potom dio tog razgovora izvadio iz konteksta i pustio na društvenim mrežama, čime je prema našem članu Marinku Umičeviću iskazao nekorektno omalovažavanje i vrijeđanje. Zapisnik sa tog pripremnog sastanka potpredsjednik Marinko Umičević nije potpisao zato što je na samom sastanku dogovoreno jedno, a onda je gospodin Zadro rekao da se do 8. juna moraju dostaviti prijedlozi za okončanje lige. Neovlašteno je snimao sjednicu i montiran snimak pustio u eter da bi oblatio gospodina Marinka Umičevića, kao i Rukometni savez Republike Srpske. S obzirom da se u konkretnom slučaju radi o nezakonitom prisluškivanju koje ima elemente i krivičnog djela, konačan sud o tome daće nadležno tužilaštvo”.

U RS RS su istakli i da žele da učestvuju u radu Upravnog odbora RS BiH, te da su svoju privrženost savezu pokazali mnogo puta. Također ističu da se na sastanku mora poštovati stav klubova I raspravljati o novoj sezoni.

“Teme o kojima možemo razgovarati su: Usvajanje izvještaja komesara, Izbor generalnog sekretara saveza, Izbor muškog i ženskog selektora, Kup BiH za 2019/20 sezonu, Početak nove sezone 2020/21, formiranje I i II lige RS Federacije BiH za sezonu 2020/21, što smo ranije potpisali”, istaknuto je u saopštenju RS RS.

rukometni savez bihrukometni savez rs
KOMENTARI

KOMENTARI