Sport Centar

Problemi u Zenici: Sportska udruženja u ZDK traže veća budžetska sredstva

Zeničko-dobojski kanton ne izdvaja dovoljno sredstava za potreba masovnog i vrhunskog sporta te je neophodno da kantonalna Vlada ozbiljnije razmatra potrebe finansiranja sportskih organizacija, istaknuto je tokom tematske sjednice koju je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK organiziralo u cilju analiziranja stanja u sportu, finansiranja sporta, rješavanja ostalih problema i značajnih pitanja iz oblasti sporta.

Problemi u Zenici: Sportska udruženja u ZDK traže veća budžetska sredstva

Učesnici tematske sjednice, brojni sportski radnici sa područja kantona, predložili su nadležnom ministarstvu i Kantonalnom sportskom savezu ZDK da se moraju povećati namjenska budžetska sredstva i da u narednom periodu izdvajanja za sport trebaju da se kreću na minimalnoj osnovi od dva posto iz ukupnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

Rasprava je ukazala i da nema dovoljno transparantnosti u podjeli trenutnih budžetskih sredstava namijenjenih za sport, pa tako se dešava da pojedina udruženja, koja su dovoljna ‘sama sebi’, dobijaju veća sredstva nego klubovi koji imaju takmičarske ekipe i postižu vrhunske rezultate.

Na sjednici je izneseno i nekoliko prijedloga za unapređenje stanja sporta u Zeničko-dobojskom kantonu, te poboljšanje kontrole utroška sredstva i bolju komunikaciju između sprtskih saveza, klubova i nadležnih službi u ministarstvu za sport. Zatražena je cjelokupna revizija rada svih sportskih organizacija i udruženja uz uvođenje elektronske baze podataka, kao i revizija postojećeg Zakona o sportu u ZDK.

Zaključeno je da se naredna sjednica sa istom tematikom održi za dva mjeseca, na kojoj bi se nastavilo razgovarati o realizaciji programskih aktivnosti na bržoj transformaciji sporta i stvaranju programskih zadataka koji će biti sastavni dio buduće “Strategije razvoja sporta ZDK od 2018.-2020. godine”.

sportskaudruzenjazdkzenica
KOMENTARI

KOMENTARI