Sport Centar

Prijave do 15. avgusta: Raspisan konkurs za fudbalskog selektora Kantona Sarajevo

Fudbalski savez Kantona Sarajevo raspisao je danas konkurs za nekoliko pozicija.

Prijave do 15. avgusta: Raspisan konkurs za fudbalskog selektora Kantona Sarajevo

Fudbalski savez Kantona Sarajevo raspisao je danas konkurs za nekoliko pozicija.

U tekstu javnog poziva se navodi:

“Konkurs za izbor i imenovanje selektora, trenera i golmana trenera reprezentativnih omladinskih selekcija i amaterske selekcije Fudbalskog Saveza Kantona Sarajevo (FS KS).

Kandidati trebaju ispunjavati određene uslove i dostaviti potrebnu dokumentaciju, kako slijedi:

 1. Uvjerenje o državljanstvu
 2. Uvjerenje o stalnom prebivalištu
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju (dovoljna izjava ovjerena u Općini)
 4. Rodni list
 5. Diploma o završenoj stručnoj spremi (SSS, VŠS, VSS) ovjerena u Općini
 6. Biografija sa adresom i kontakt telefonom
 7. Potvrda od kluba, škole fudbala ili akademije fudbala (koji članovi organizacije FSKS) da ima najmanje dvije godine trenerskog iskustva/staža u omladinskim selekcijama

Posebni uslovi:

-da posjeduje odgovarajuću trenersku licencu

 • za poziciju selektora svih selekcija, kandidati moraju posjedovati jednu od odgovarajućih licenci: UEFA profi licencu ; UEFA A licencu,
 • za poziciju trenera do U-11 selekcija (seniori, juniori, kadeti, pretpioniri i pioniri), kandidati moraju posjedovati minimalno UEFA B licencu,
 • za poziciju trenera U-11 i U-9 selekcija (pjetlići i cicibani), kandidati moraju posjedovati UEFA B ili minimalno UEFA C licencu,
 • za poziciju trenera golmana A ili B licencu za trenere.

Kandidati su u obavezi da naznače jednu od navedenih selekcija i za koju poziciju se kandiduju

 • Za amatersku selekciju seniora
 • Za selekciju juniora U-19
 • Za selekciju kadeta U-17
 • Za selekciju pionira U-15
 • Za selekciju pretpionira U-13
 • Za selekciju pjetlića U-11
 • Za selekcije cicibana U-9

Za trenera golmana

Na poleđini koverte obavezno je naznačiti ime i prezime podnosioca prijave.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave potrebno dostaviti lićno ili poštom na sljedeću adresu:

FUDBALSKI SAVEZ KANTONA SARAJEVO

71000 Sarajevo, Mis Irbina 10/II

Telefax: 033/445-449

Konkurs ostaje otvoren do 15.08.2019. godine, i isti je objavljen na oficijelnoj web stranici Saveza, www.fsks.ba

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju”.

fudbalski savez kantona sarajevo
KOMENTARI

KOMENTARI