Sport Centar

Predstavnici 35 zemalja učesnica stižu na seminar šefova misija EYOF 2019

Seminar šefova misija EYOF-a 2019. održava se od 13. do 16. novembra na Jahorina.

Predstavnici 35 zemalja učesnica stižu na seminar šefova misija EYOF 2019

Seminar šefova misija EYOF-a 2019. održava se od 13. do 16. novembra na Jahorina.

Održavanje seminara je obaveza Organizacionog komiteta EYOF-a, tri mjeseca prije Festivala.

Seminar je prilika da nacionalni olimpijski komiteti dobiju sve neophodne informacije za njihovo učešće na EYOF-u 2019. Oni će moći vidjeti napredak u infrastrukturnim radovima na borilištima i čuti o planovima Organizacionog komiteta u fazi finalne pripreme Festivala.

Svi sektori unutar Izvršnog komiteta prezentirat će operativne planove šefovima misija.

Od ukupno 46 zemalja koje su prijavile učešće na EYOF-u 2019., na seminaru se očekuje prisustvo 35.

Seminaru šefova misija je prethodio Seminar tehničkih delegata, održan od 11. od 13. novembra. U dva radna dana, održani su sastanci s Koordinacionom komisijom EOK-a i Organizacionim komitetom EYOF-a 2019. Učesnici su također posjetili borilišta, saopćeno je iz OK EYOF-a.

eyof
KOMENTARI

KOMENTARI