Sport Centar

Poznate cijene ulaznica za utakmice Zmajeva protiv Sjeverne Irske i Austrije

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će svoju sljedeću utakmicu u okviru takmičenja UEFA Lige nacija odigrati protiv reprezentacije Sjeverne Irske na stadionu Grbavica u Sarajevu, 15. oktobra godine sa početkom u 20.45 sati.

Poznate cijene ulaznica za utakmice Zmajeva protiv Sjeverne Irske i Austrije

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će svoju sljedeću utakmicu u okviru takmičenja UEFA Lige nacija odigrati protiv reprezentacije Sjeverne Irske na stadionu Grbavica u Sarajevu, 15. oktobra godine sa početkom u 20.45 sati.

Za ovaj susret su definisane posebne organizacione procedure i bezbjedonosne mjere, sa aktivnostima koje jasno i nedvosmisleno preciziraju plan prodaje i distribucije ulaznica. Zbog ograničenog kapaciteta stadiona, kao i obaveznih sigurnosnih procedura koje nalažu UEFA, bit će štampano 10.300 ulaznica za prodaju, a cijene su sljedeće: 30 KM (tribina SJEVER), 30 KM (tribina ISTOK), 20 KM (tribina JUG).

U skladu sa ograničenim kapacitetom stadiona Grbavica i izvršenim bezbjedonosnim procjenama, a prema odgovarajućim standardima UEFA i zaključcima nadležnih organa NS/FS BiH, prodaja ulaznica za predmetnu utakmicu biće izvršena na sljedeći način

1. Prodaja 5.000 ulaznica putem poslovnica ovlaštene partnerske agencije „Centrotours“.

Kako bi se spriječila manipulacija ulaznicama, te uzimajući u obzir prethodna iskustva, definisani su sljedeći principi koji će obavezno biti primijenjeni prilikom prodaje ulaznica:

a. Jedna osoba može kupiti najviše dvije (2) ulaznice, uz predočavanje identifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš) i evidentiranje serijskih brojeva ulaznica,

b. Kupovina ulaznica osobama bez identifikacionog dokumenta (lična karta, pasoš) neće biti dozvoljena,

c. Osobi koja je već identifikovana kao kupac ulaznice, neće biti omogućena ponovna kupovina ulaznica na istom ili drugom prodajnom mjestu,

d. Ulaznice će biti u prodaji na prodajnim mjestima „Centrotoursa“ i njihovih partnerskih agencija u cijeloj BiH, a prema spisku koji će biti blagovremeno objavljen putem oficijelne web stranice Saveza (nfsbih.ba) i sredstava informisanja,

e. NS/FS BiH će imati mogućnost elektronskog nadzora nad prodajom ulaznica kako bi preduzeo potrebne mjere u spornim slučajevima,

f. Prodaja ulaznica počinje u ponedjeljak, 01.10.2018. godine u 09:00 sati.

2. Neposredna prodaja 4.750 ulaznica rezervisana je za potrebe NS/FS BiH, u skladu sa Pravilnikom o ulaznicama koji je usvojio Izvršni odbor NS/FS BiH, za navedene kategorije:

a. Igrači „A“ reprezentacije
b. Stručni štab „A“ reprezentacije
c. Organizovane i registrovane navijačke grupe reprezentacija BiH
d. Stručni štabovi ostalih reprezentativnih selekcija
e. Kantonalni/županijski i područni savezi, putem entitetskih saveza
f. Klubovi Premijer lige BiH
g. Članovi organa i tijela NS/FS BiH
h. Zaslužni nogometni/fudbalski radnici i bivši reprezentativci BiH
i. Sponzori i partneri NS/FS BIH
j. Organi i institucije državnog i entitetskog nivoa
k. Administracija NS/FS BiH

3. Shodno utvrđenim pravilima UEFA o odobrenom procentu od 5% kapaciteta stadiona za gostujuće navijače fudbalskom savezu Sjeverne Irske pripada 675 ulaznica, od čega je 550 za tribinu SJEVER. Prodaju ulaznica FS Sjeverne Irske će organizovati za svoje navijače u skladu sa internim propisima.

Na ovaj način NS/FS BiH nastoji omogućiti transparentnu kupovinu ulaznica navijačima, prodajom putem „Centrotours“-a, ali i drugim pravnim subjektima, naravno u skladu sa realnim mogućnostima, i ograničenim kapacitetom stadiona.

Što se tiče utakmice Austrija-Bosna i Hercegovina 15. novembra u Beču, za navijače BiH će biti dostupno 2702 ulaznice ( 5 % kapaciteta stadiona ) na gostujućem sektoru F stadiona „Ernst-Happel“, 3. red (blokovi A-H) po cijeni od 32 EUR. U slučaju potrebe NS/FS BiH ima mogućnost naručiti dodatni kontigent od 400 ulaznica za gostujući sektor A po cijeni od 32. EUR.

Svi zainteresovani pojedinci i organizovane grupe (udruženja navijača, agencije, firme i sl.) mogu aplicirati za ulaznice putem mail adrese:

austrija-bih@nsbih.ba

Procedure za nabavku ulaznica za ovu utakmicu su sljedeće:

Svaki pojedinac može aplicirati za najviše 5 (pet) ulaznica, uz dostavljanje fotokopije ličnog identifikacionog dokumenta (pasoša) i spiska navijača/putnika.

Organizovana grupa može aplicirati za više od pet ulaznica, s tim što treba dostaviti fotokopiju identifikacionog dokumenta (pasoša) predstavnika grupe, te spisak svih navijača/putnika sa datumom rođenja, brojem pasoša i mjestom prebivališta, te informacijama o načinu putovanja i eventualnom smještaju u Austriji.

Nadležna služba NS/FS BiH će razmotriti sve aplikacije, a pojedinci i grupe čija aplikacija bude prihvaćena bit će o tome blagovremeno obaviješteni.

U skladu sa odobrenim aplikacijama, prodaja ulaznica će biti realizovana neposredno na blagajni NS/FS BiH ili dostavljanjem na adresu, uz naknadu troškova pošte na račun aplikanta. NS/FS BiH će razmotriti mogućnost preuzimanja ulaznica u Beču na dan odigravanja utakmice.

Kontakt osoba u NS/FS BiH je Dženita Sijamić, tel: 033/276-689 (email:dzenita.sijamic@nsbih.ba).

austrijafudbalska reprezentaciija bihgrbavicasjeverna irskauefa liga nacija
KOMENTARI

KOMENTARI