Sport Centar

Počinje borba za Olimpijski stadion Koševo: Danas javna rasprava o izmjenama i dopunama RP Zetra

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 40. redovnoj sjednici, održanoj 9. jula 2019. godine donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“– zona sporta i rekreacije.

Počinje borba za Olimpijski stadion Koševo: Danas javna rasprava o izmjenama i dopunama RP Zetra

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 40. redovnoj sjednici, održanoj 9. jula 2019. godine donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“– zona sporta i rekreacije.

Riječ je o izuzetno značajnom lokalitetu od šireg društvenog interesa. Plan obuhvata površinu 22,9 ha, a izmjenama i dopunama se pristupa u cilju preispitivanja mogućnosti i stvaranja preduvjeta za modernizaciju sportskih objekata i uvođenje novih sadržaja.

Programom i planom aktivnosti za pripremu i izradu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“ kao i Odlukom o pristupanju izradi ovog dokumenta, utvrđena je obaveza održavanja javne tribine sa ciljem upoznavanja javnosti i svih zainteresiranih subjekata sa prijedlogom ovog plana.

Stoga je Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar organizovala održavanje javne tribine na kojoj će biti predstavljen koncept plana u ponedjeljak, 7. oktobra 2019. godine u prostorijama Osnovne škole „Nafija Sarajlić“ (Patriotske lige 57) sa početkom u 18 sati.

Podsjetimo, Općinsko vijeće donijelo je odluku o izmjenama i dopunama Regulacionog plana Zetra, u čijem sastavu je i stadion Koševo, sa svim drugim sportskim sadržajima. Nakon što Zavod za planiranje završi nacrt plana, a Općinsko vijeće ga usvoji, taj dokument će ići u javnu raspravu.

Namjera načelnika Općine Centar Nedžada Ajnadžića je da u budžetu za 2020. godinu izdvoji milion maraka za modrenizaciju stadiona Koševo. To bi bila inicijalna sredstva za odigravanje svih evropskih utakmica na našem najvećem stadionu, a što je trenutno zabranjeno, jer ne ispunjava uvjete. Investitori bi potom, ukoliko bude sve dogovoreno, nastavili ulagati u kompleks stadiona, u gradnju zgrada, hotela i drugih pratećih sadržaja.

Cilj je da se već u januaru 2020. godine pokrene postupak izbora najpovoljnijeg izvođača za sve vrste radova na stadionu Koševu.

Tim povodom oglasio se i Atletski klub Sarajevo, čije saopštenje možete pročitati OVDJE.

atletski klub sarajevofksarajevo
KOMENTARI

KOMENTARI