Sport Centar

Nejasno kako će se to primijeniti u praksi: Ministarstvo sporta RS dijeli novac po broju navijača

U novom pravilniku Ministarstva porodice, omladine i sporta RS uvršten još jedan kriterijum iako nije jasno kako će se on primjenjivati u praksi.

Nejasno kako će se to primijeniti u praksi: Ministarstvo sporta RS dijeli novac po broju navijača

U novom pravilniku Ministarstva porodice, omladine i sporta RS uvršten još jedan kriterijum iako nije jasno kako će se on primjenjivati u praksi.

Nakonšto je određenim sportskim klubovima u decembru dodijeljeno 1,5 miliona KM iz budžetske rezerve mimo redovnog finansiranja, ministarstvo porodice, omladine i sporta RS donijelo je još jednu odluku o finansiranju koja bi mogla da izazove burne reakcije u sportskoj javnosti, prenosi Mondo.

Naime, ministarstvo porodice, omladine i sporta RS u februaru je donijelo “Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uslovima i kriterijumima za finansiranje nosilaca razvoja sporta RS”, (Službeni glasnik RS, broj 15 od 27.02. 2020.) u kojem se postojećim kriterijumima za finansiranje sportskih klubova u članu 17a, stav ž, dodaje novi kriterijum – okvirni broj navijača , članova, simpatizera i organizovanih navijačkih grupa sportskih organizacija.

Procjenu ispunjenosti uslova za utvrđivanje vrhunskih sportskih uspjeha i vrednovanje sportskih organizacija donosi tročlana komisija koju imenuje ministar, a koju čine jedan predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade, jedan predstavnik ministarstva porodice omladine i sporta RS i jedan predstavnik ministarstva finansija RS.

U navedenom pravilniku nije navedeno da li postoji sistem bodovanja pojedinačnih kriterijuma i koliko bi bodova nosio kriterijum koji se tiče navijača.

Ono što je također nepoznato je na osnovu čega će se odrediti odrediti broj navijača, članova, simpatizera i organizovanih navijačkih grupa neke sportske organizacije.

Pitanje je, da li će se pritom uzimati u obzir samo sudski registrovana udruženja navijača (trenutno registrovana kao udruženja građana) ili će se uzimati u obzir i broj navijača na utakmicama (zvaničan broj o posjeti).

Ukoliko se bude uzimala u obzir posjeta ono što je upitno je ko će je i kako određivati za sportske organizacije i sportska takmičenja gdje ne postoji centralni registracioni sistem, kao što je to slučaj u fudbalu gdje delegat utakmice u sistem “COMET” Fudbalskog saveza BIH upisuje broj navijača.

U članu 17a, stav ž pominju se “simpatizeri” kao dio kriterijuma za finansiranje, međutim, ni tu nije jasno ko će definisati njihov status i na osnovu čega, te kako će se odrediti njihov broj za sportske organizacije, odnosno klubove.

Da li će se eventualno uzimati u obzir njihova prisutnost na društvenim mrežama i broj pratilaca koje imaju sportski klubovi? Ukoliko bi to bio slučaj, moglo bi se desiti da pojedini klubovi iz nižih liga sa velikim brojem pratilaca imaju prednost u odnosu na one iz elitnih rangova koji nisu poklanjali pažnju komunikaciji na društvenim mrežama.

Kriterijum koji se tiče broja navijača poteže i pitanje koegzistencije klubova nastalih “podjelom unutar jednog kluba”, kao što je npr. slučaj sa košarkaškim klubom Borac iz Banjaluke, gdje trenutno egzistiraju i takmiče se tri košarkaške ekipe pod ovim imenom, pa se nameće pitanje ko je čiji navijač?

Odgovore na sva ova pitanja koja su poslata na adresu Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS, Mondo nije dobio ni nakon isteka zakonskog roka od 15 dana.

fkboracfkkrupafkradnikfkrudarprijedorkkborackkigokeaministarstvo porodicerkborac
KOMENTARI

KOMENTARI