Sport Centar

Na osnovu odluke Vlade: U Srbiji od danas dozvoljeni i treninzi u zatvorenom prostoru

Ministarstvo omladine i sporta Srbije je, na osnovu odluke Vlade Republike Srbije, danas dodatno relaksiralo mjere u borbi protiv korona virusa kojima je predviđeno i otpočinjanje trenažnog procesa i u zatvorenom prostoru.

Na osnovu odluke Vlade: U Srbiji od danas dozvoljeni i treninzi u zatvorenom prostoru

Ministarstvo omladine i sporta Srbije je, na osnovu odluke Vlade Republike Srbije, danas dodatno relaksiralo mjere u borbi protiv korona virusa kojima je predviđeno i otpočinjanje trenažnog procesa i u zatvorenom prostoru.

Objavljene su i preporuke za nastavak trenažnog procesa u svim sportskim objektima vrhunskih sportista i ostalih sportista u sistemu sporta Republike Srbije u primjeni mjera prevencije i smanjenja rizika prenošenja virusa SARS-CoV-2.

Preporučuje se da organizatori treninga u saradnji sa odgovornim licima i rukovodstvom sportskih objekata obezbijede sljedeće uslove, odnosno da preduzmu sljedeće mjere:

  • za svaki trening treba da se uspostavi sistem vođenja evidencije treniranja (podaci o treneru, sportistima, tehničkom osoblju i drugom osoblju koji učestvuje u realizaciji treninga; vrijeme treniranja, mjesto izvođenja treninga) radi naknadno efikasnijeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave COVID – 19 među osobama koje su prisustvovale treningu.
  • pri dolasku na trening, organizator treninga treba da prikupi informacije od svakog sportiste, trenera, ostalog tehničkog i drugog osoblja koje učestvuje u realizaciji treninga o postojanju nekog od simptoma koji može ukazati na infekciju virusom SARS-CoV-2 (temperatura, kašalj, malaksalost, otežano disanje i dr.), te ukoliko postoji bilo koji simptom sportista ne bi trebalo da bude pušten u objekat, odnosno sportista treba da se udalji sa treninga i uputi nadležnom ljekaru;

– ukoliko se tokom treninga pojavi bilo koji simptom koji ukazuje na COVID – 19 infekciju bilo kog sportiste, trenera, tehničkog ili drugog osoblja na treningu, trening treba da se odmah prekine, a osoba sa simptomima uputi ljekaru;

  • organizator treninga treba da obezbijedi posebnu korpu u koju se bacaju sva potrošena plastična i druga ambalaža, kao i papirne maramice – ubrusi i čiji sadržaj se, nakon treninga, stavlja u posebno zatvorenu plastičnu kesu koja se potom odlaže kao komunalni otpad;
  • u sportskom objektu gdje se trening održava ili se taj objekat koristi pri održavanju treninga treba da budu postavljena sredstva za dezinfekciju ruku;
  • prije početka i nakon završetka treninga, organizator treninga treba da dezinfikuje fiksirane sportske sprave koje su korišćene pri treningu sportista;
  • prije i nakon svakog treninga sve logite, kao i drugi sportski rekviziti koji se koriste na treningu treba da budu dezinfikovani sredstvom sa najmanje 70% alkohola;
  • organizator treninga treba da osvakom održanom treningu vodi posebnu evidenciju u kojoj se moraju navesti imena svih osoba koje su bile prisutne radi naknadnog, eventualnog, epidemiološkog praćenja kontakata;
  • organizatori treninga u saradnji sa rukovodstvom sportskih objekata treba da obezbijede da vremenski razmak u rasporedu između dva treninga bude minimalno 15 minuta;
  • sve zatvorene prostorije koje koriste sportisti, treneri, tehničko ili drugo osoblje treba da budu redovno provjetravane prirodnim putem, otvaranjem vrata i prozora, a ukoliko vremenske prilike dozvoljavaju prozori mogu biti stalno otvoreni, kako bi se obezbijedila prirodna ventilacija;
  • upotreba centralne klimatizacije nije preporučljiva.
vlada srbije
KOMENTARI

KOMENTARI