Sport Centar

Košarkaški savez BiH raspisao konkurs za izbor generalnog sekretara

Košarkaši savez Bosne i Hercegovine danas je raspisao konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos na radnom mjestu generalnog sekretara, prenosi klix.ba.

Košarkaški savez BiH raspisao konkurs za izbor generalnog sekretara

Košarkaši savez Bosne i Hercegovine danas je raspisao konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos na radnom mjestu generalnog sekretara, prenosi klix.ba.

Kako je navedeno, konkurs je raspisan u skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH, Pravilnikom o radu Košarkaškog saveza BiH i odlukom Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH od 30. augusta 2018. godine.

“Za navedenu poziciju konkurs se raspisuje za prijem zaposlenika u radni odnos na mandatni period od četiri godine”, piše u tekstu konkursa.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove i to: VSS, najmanje tri godine radnog iskustva kao rukovodilac, visok stepen poznavanja engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

U prijavi za posao kandidati su obavezni dostaviti prijavu na konkurs, biografiju, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o adekvatnom radnom iskustvu, dokaz o poznavanju stranog jezika, dokaz o poznavanju rada na računaru, dokaz o državljanstvu BiH, dokaz o prebivalištu na području BiH i uvjerenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak.

“Kandidati koji budu pozvani na razgovor moraju imati dugoročnu viziju funkcionisanja košarkaškog saveza, ciljeve, kao i strategiju za ostvarenje tih ciljeva. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja”, piše u tekstu konkursa.

Među kriterijima koji se zahtijevaju od kandidata navedeno je iskustvo u strateškom planiranju, procjeni prijedloga projekata, projektnom menadžmentu/implementaciji i nadgledanju, potom znanje i iskustvo u oblasti regionalne i međunarodne saradnje, iskustvo u finansijskom menadžmentu i planiranju budžeta, odlične menadžerske i liderske sposobnosti, odlične vještine vezane za timski rad, odlične pregovaračke vještine i odlične pisane i usmene komunikacijske vještine.

Podsjećamo, 31. decembra 2016. godine Dubravko Barbarić podnio je ostavku na dužnost generalnog sekretara Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Od tog dana Barbarić se nalazi u tehničkom mandatu do izbora novog generalnog sekretara.

kosarkaska reprezentacija bih
KOMENTARI

KOMENTARI