Sport Centar

Iscrpiti sve mogućnosti: FIBA se oglasila povodom raskida ugovora zbog “više sile”

Andreas Zagklis, generalni sekretar FIBA, poslao je pismo nakon ključne odluke o otkazivanju Olimpijskih igara svim košarkaškim federacijama, u kojem se navode neke instrukcije što se tiče takmičenja koja su otkazana, kao i kada je u pitanju ophođenje prema problematici oko plaćanja igrača.

Iscrpiti sve mogućnosti: FIBA se oglasila povodom raskida ugovora zbog “više sile”

Andreas Zagklis, generalni sekretar FIBA, poslao je pismo nakon ključne odluke o otkazivanju Olimpijskih igara svim košarkaškim federacijama, u kojem se navode neke instrukcije što se tiče takmičenja koja su otkazana, kao i kada je u pitanju ophođenje prema problematici oko plaćanja igrača.

U pismu se navodi:

“Prije svega se nadamo da su u momentu prijema ovog pisma vaše porodice, kao i cjelokupna košarkaška zajednica u vašoj zemlji, zdravo i sigurno.

Obraćamo se kako bismo vas obavijestili o različitim mjerama koje smo preduzeli u vezi sa pandemijom COVID-19.

U ovim vanrednim okolnostima, kada su u više od 180 zemalja članica FIBA (do danas) preduzete mjere u vezi sa pandemijom, najvažnije je da naša košarkaška zajednica bude primer odgovornog ponašanja.

Zahvaljujemo što sljedite uputstva državnih organa i podržavamo vas u namjeri da osigurate da i ostali članovi naše košarkaške porodice čine to isto.

Želja da se igra košarka, profesionalno ili amaterski, u ovom momentu mora da se podredi potrebi za zaštitom opšteg zdravlja.

Sekretarijatu FIBA su se više puta obratili tokom posljednjih sedmica u vezi statusa ugovora o profesionalnom angažovanju, posebno značenja „više sile” koja je često bila razlog za raskid ugovora ili nepoštovanja njegovih odredbi.

Želimo da razjasnimo da će u slučaju nepoštovanja finansijskih obaveza iz ugovora, kao i BAT klauzule, Košarkaški arbitražni tribunal (BAT) odlučivati kao nezavisno tijelo. Učešće FIBA je ograničeno na sporove u vezi prelazaka igrača i poštovanja pravosnažnih odluka BAT.

Nadalje, FIBA želi da pozove sve igrače, trenere, agente i klubove da shvate ovu neuobičajenu situaciju kroz koju svi prolazimo i poziva da sačine sporazume sa međusobnim ustupcima u mjeri u kojoj je to moguće. Naročito je važno tokom ovog perioda da se iscrpe sve mogućnosti sporazumnog rješavanja, a prije nego spor bude predat na rješavanje nekom sudskom organu.

Tražimo da nacionalni savezi i lige olakšaju takve dogovore, maksimalno u skladu sa svojim mogućnostima, a posebno ako je prvenstvo otkazano.

BAT je obavijestio FIBA da će prvi slučajevi u vezi sa COVID-19 i „višom silom” biti rješavani po hitnom postupku i objavljeni sa pratećim obrazloženjem na FIBA web stranici, kako bismo što prije osigurali bitna uputstva za ponašanje učesnika u profesionalnom košarkaškom sportu.

Košarkaške igre će se uskoro vratiti. Do tada, primite naše najbolje želje za dobro zdravlje.”

andreas zagklisfiba
KOMENTARI

KOMENTARI