Sport Centar

FIT keks Liga srednjih škola: Odigrano drugo kolo, viđeno mnogo pogodaka

FIT keks Liga srednjih škola: Odigrano drugo kolo, viđeno mnogo pogodaka

Vrijedi istaći da su ovaj projekat podržali Royal Jelly, FIT keks, Sprind, te Coca-Cola HBC B-H d.o.o Sarajevo sa vodom Olimpija.

Srednja škola za saobraćaj i komunikacije – Druga gimnazija 0:6 (Serra Rebecca, Selma Dević x3, Nadža Bogilović, Mediha Kahrović)

Srednja škola za saobraćaj i komunikacije: Hasanbegović, Nejla Mandžukić, Dženana Kustura, Elmedina Ramović, Almedina Lagumdžija, Lejla Piplaš, Adela Avdić.

Druga gimnazija: Iman Delić, Belma Oruč, Hana Ferhatović, Neira Alispahić, Rebecca Serra, Selma Dević, Mediha Kahrović, Nadža Bogilović, Amina Hodžić, Ema Šahbegović, Belma Šabanović, Iman Peljto, Ena Isen, Sibel Repuh.

Elektrotehnička škola za energetiku – Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti 0:3 (Adna Durak, Amela Kuno, Emra Kukuljac)

Elektrotehnička škola za energetiku: Adna Havić, Semra Agović, Medina Hadžić, Inela Ligata, Mevlida Podžić, Lamija Pohara, Emela Rizvanović, Lejla Efendić, Azra Hrustemović, Adna Borić.

Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti: Emra Kukuljac, Adelisa Hromo, Armela Klino, Adna Durak, Merisa Dedović, Jasmina Kihić, Amra Jusić, Šahović Edita.

Srednja građevinsko-geodetska škola – Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn 1:2 (Berina Čekez / Jasmina Durmo, Merjema Medić)

Srednja građevinsko-geodetska: Alena Borić, Eldina Mulaosmanović, Soraja Salihagić, Irma Muratović, Emra Džekman, Ema Darman, Adna Lilić, Berina Čerkez, Lejla Pediša, Adisa Šubo, Arnela Demirovski, Neira Hrustemović.

Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn: Dalila Helja, Merjema Medić, Jasmina Durmo, Azra Durmo, Džejlana Sućeska, Lejla Mustajbegović, Samra Čančar, Magnesa Smajović.

Srednja ekomonska škola – Srednja ugostiteljsko-turistička škola 0:3 (Sumeja Kapo x2, Saliha Dokara)

Srednja ekonomska škola: Adla Zuko, Neira Čišija, Aida Sučeska, Nejra Manso, Ajla Osmanković, Nedžla Bešlija, Amina Bećirbašić, Sara Kurtović, Sumeja Huseinović, Emina Suljanović, Emina Goruždić, Adna Čohodar.

Srednja ugostiteljsko – turistička škola: Almedina Čakar, Sumeja Kapo, Fahida Ramadani, Alena Slijepčević, Aida Nasić, Saliha Dokara, Melisa Čakurija, Ajla Brkanić, Emina Halilović, Elma Mehović.

Srednjoškolski centar Vogošća – Srednja zubotehnička škola 3:1 (Lamija Durmić x2, Edina Paćo / Sara Murati)

Srednjoškolski centar Vogošća: Ajša Bureković, Dika Hodžić, Selma Durić, Edina Paćo, Elma Ahmetović, Medina Mezit, Dženeta Nuhanović, Lamija Durmić, Ajla Avdić, Devla Panjeta, Nejla Bradić, Mirela Omerović.

Srednja zubotehnička škola: Naida Kaliman, Adna Bilalović, Sara Murati, Naida Begić, Melisa Lakota, Samra Mahović, Alma Numanović, Minela Alić, Hana Rajkić.

mechelenterry stotts
KOMENTARI

KOMENTARI