Sport Centar

FIT keks Liga srednjih škola: Djevojke odigrale četiri veoma neizvjesne utakmice

FIT keks Liga srednjih škola: Djevojke odigrale četiri veoma neizvjesne utakmice

Ovaj projekat podržali su Royal Jelly, FIT keks, Sprind, te Coca-Cola HBC B-H d.o.o Sarajevo sa vodom Olimpija.

Srednja ugostiteljsko-turistička škola-Srednjoškolski centar Vogošća 0:0

Srednja ugostiteljsko – turistička škola: Almedina Čakar, Sumeja Kapo, Fahida Ramadani, Alena Slijepčević, Aida Nasić, Saliha Dokara, Melisa Čakurija, Ajla Brkanić, Emina Halilović, Elma Mehović.

Srednjoškolski centar Vogošća: Ajša Bureković, Dika Hodžić, Selma Durić, Edina Paćo, Elma Ahmetović, Medina Mezit, Dženeta Nuhanović, Lamija Durmić, Ajla Avdić, Devla Panjeta, Nejla Bradić, Mirela Omerović.

Prva gimnazija-Srednja ekonomska škola 2:2 (Zeherović 2 / Kurtović, Bešlija)

Prva gimnazija: Asja Muhamremović, Selma Nišić, Ajla Salčin, Ajla Bizum, Ajša Tukić, Lea Jasenković, Selma Pirić, Amina Zeherović, Hana Hodžić, Emina Memija.

Srednja ekonomska škola: Adla Zuko, Neira Čišija, Aida Sučeska, Nejra Manso, Ajla Osmanković, Nedžla Bešlija, Amina Bećirbašić, Sara Kurtović, Sumeja Huseinović, Emina Suljanović, Emina Goruždić, Adna Čohodar.

Druga gimnazija-JU Elektrotehnička škola za energetiku 1:0 (Dević)

Druga gimnazija: Iman Delić, Belma Oruč, Hana Ferhatović, Neira Alispahić, Rebecca Serra, Selma Dević, Mediha Kahrović, Nadža Bogilović, Amina Hodžić, Ema Šahbegović, Belma Šabanović, Iman Peljto, Ena Isen, Sibel Repuh.

JU Elektrotehnička škola za energetiku: Adna Havić, Semra Agović, Medina Hadžić, Inela Ligata, Mevlida Podžić, Lamija Pohara, Emela Rizvanović, Lejla Efendić, Azra Hrustemović.

JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti-Srednja građevinsko-geodetska 1:0 (Kukuljac)

JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti: Emra Kukuljac, Adelisa Hromo, Armela Klino, Adna Durak, Merisa Dedović.

Srednja građevinsko-geodetska: Alena Borić, Eldina Mulaosmanović, Soraja Salihagić, Irma Muratović, Emra Džekman, Ema Darman, Adna Lilić, Berina Čerkez, Lejla Pediša, Adisa Šubo, Arnela Demirovski, Neira Hrustemović.

Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn-Srednja škola za saobraćaj i komunikacije 7:1 (J. Durmo 4, A. Durmo 2, Čomor / Lagumdžija)

Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn: Dalila Helja, Merjema Medić, Jasmina Durmo, Azra Durmo, Džejlana Sućeska, Lejla Mustajbegović, Samra Čančar, Magnesa Smajović, Adela Čomor.

Srednja škola za saobraćaj i komunikacije: Hasanbegović, Nejla Mandžukić, Dženana Kustura, Elmedina Ramović, Almedina Lagumdžija, Lejla Piplaš, Adela Avdić.

mechelenterry stotts
KOMENTARI

KOMENTARI