Sport Centar

Federalni prvoligaš kaznio igrače i stručni štab odbijanjem 45 posto od plate, reagovao Sindikat

Burno je ovih dana bilo u federalnom prvoligašu Zvijezdi iz Gradačca, a Upravni odbor ovog kluba je suspendovao fudbalere Selmira Mahmutovića, Nikolu Mojovića i Salku Jazvina.

Federalni prvoligaš kaznio igrače i stručni štab odbijanjem 45 posto od plate, reagovao Sindikat

Burno je ovih dana bilo u federalnom prvoligašu Zvijezdi iz Gradačca, a Upravni odbor ovog kluba je suspendovao fudbalere Selmira Mahmutovića, Nikolu Mojovića i Salku Jazvina.

Osim toga s Jazvinom je raskinut i ugovor, a kompletnoj ekipi i stručnom štabu se izrečena kazna u vidu oduzimanja 45% mjesečnih primanja.

Nakon svega je reagovao i Sindikat profesionalnih fudbalera u BiH, čije saopćenje prenosimo u cjelosti:

“Upoznati smo od strane igrača seniorskog pogona NK Zvijezda Gradačac da ste otvorili disciplinski postupak protiv njih. U Tom postupku donijeli ste Odluku o kažnjavanju seniorske ekipe i članova stručnog štaba NK Zvijezda Gradačac u iznosu od 45% od mjesečnih naknada za mjesec Septembar 2019-e godine, uz obrazloženje da se igrači kažnjavaju zbog loših rezultata i odnosa prema igri i njihovom nezalaganju.

Sindikat profesionalnih fudbalera u Bosni i Hercegovini, organizacija koja štiti status i prava profesionalnih i amaterskih fudbalera, te bh. fudbalera u inostranstvu kao i fudbalskih trenera i igračica, ovim putem Vam se obraća s ciljem ukazivanja na nedostatke disciplinskog postupka kojeg ste proveli, te da u konačnici odustanete od Odluke o kažnjavanju igrača. Naime, subjektivno kažnjavanje igrača zbog nedostatka sportskog rezultata na fudbalskim utakmicama nije moguće u skladu s FIFA-inim pravilima o Statusu i transferu igrača. Igrač, pojedinac, ne može snositi krivicu zbog kolektivnog nastupa tima, a nedostatak zalaganja ili „voljnog momenta“ nije pravno valjana terminologija koja može predstavljati djelo za koje se kažnjava ovako strogo, kada su u pitanju fudbaleri. Niko ne može dokazati nedostatak zalaganja i indolentno ponašanje, obzirom da brojni faktori poput kondicione pripreme, psihičke stabilnosti, adekvatnog trenažnog procesa, ishrane i slično utiču na performans igrača za vrijeme utakmice.

Također, ugovorni status fudbalera ne mijenja njihovu protekciju pri tumačenju pravnih propisa koji uređuju sport kojim se bave. Kako igrači profesionalci, tako i igrači amateri imaju mogućnost da ostvare pravnu zaštitu. Bitno je istači član 63. Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača, u kojem je pojašnjen amaterski status. Ako igrač amater ostvaruje primanja veća od troškova koja nastanu za klub u zamjenu za njegovu fudbalsku aktivnost, igrač će se smatrati profesionalcem bez obzira na vrstu ugovora. Upoznati smo s iznosima primanja igrača u NK Zvijezda Gradačac, te možemo konstatovati da imate, u skladu s prethodno navedenim članom, veliki broj igrača amatera, koji se mogu smatrati profesionalcima, s obzirom na to da takvi igrači i stvarno ostvaruju dodatna prava.

Najzad, želimo istaći i odredbe Zakona o radu, gdje poslodavac, u ovom slučaju Klub, svojim zaposlenicima, u ovom slučaju Igračima, ne može i ne smije umanjiti iznos mjesečne naknade ako oni uredno obavljaju svoj posao. Bitno je napomenuti da svaki Klub ima svoj Pravilnik ili Statut, kojim se decidno utvrđuje šta predstavlja lakše a šta teže povrede radnih obaveza, te u skladu sa tim, moguće je Igrača kazniti samo u smislu tih Pravilnika, koji se svakako oslanjaju na odredbe Zakona o radu i Kolektivnih ugovora koji uređuju ovu oblast. Prema tim pravnim propisima, radnika (u ovom slučaju Igrača), moguće je kazniti samo za one prijestupe koji čine povredu radne obaveze, u što svakako ne spada nezalaganje igrača ili tima ili loših rezultata koje ostvari taj tim. Ne postoji validan pravni osnov zbog kojeg je moguće radniku kao kaznu oduzeti ovoliki iznos novca, te ovakvo Vaše postupanje predstavlja povredu jednog od temeljnih prava radnika (igrača), a to je pravo na rad. Na ovaj način Vi kao Klub, a i poslodavac kršite i jednu od osnovnih obaveza koju ste preuzeli potpisujući ugovore o radu i sa igračima i sa cijelim stručnim štabom, a to je pravo na mjesečni iznos novca koji predstavlja njihovu plaću, odnosno ono od čega oni žive, na što svakako nemate pravo. Kada govorimo o radno-pravnim odnosima s aspekta fudbalskih propisa, ostvaren rezultat na utakmici se ne tretira kao “posao”niti kao obaveza po ugovoru. “Posao” fudbalera jesu svakodnevni treninzi, učešće u radu kluba i njegovih aktivnosti, te dolazak i učešće na utakmicama, te ukoliko Igrači i članovi stručnog štaba krše svoje obaveze, koje su dužni izvršavati po ugovoru i naprijed navedenim Pravilnicima, bilo bi dobro da ste iste naveli i obrazložili prilikom pisanja obrazloženja nakon provedenog disciplinskog postupka.

Vašu Odluku je svakako moguće pobijati i zbog povreda odredaba disciplinskog postupka, jer svaka Oduka koja se donese nakon provedenog postupka mora sadržavati pouku o pravnom lijeku, te se na osnovu načela „audiatur et altera pars“- neka se čuje i druga strana, mora se dati razuman rok i pravo drugoj strani da se izjasni na činjenice koje joj se stavljaju na teret. Pravina i zakonita Odluka može se donijeti samo nakon zakonito provedenog popstupka i nakon saslušanja obje strane, te cijeneći pravilno, logično i stvarno dokaze koji postoje i sa jedne i sa druge strane. Svaka drugačija odluka u drugačijoj vrsti postupka, može biti samo nezakonita ili „malična“ te se na tako provedenom postupku ne može donijeti pravilna i zakonita odluka.

S obzirom na sve navedeno, Sindikat profesionalnih fudbalera u BiH Vam predlaže da ponovo preispitate Vašu odluku o kažnjavanju igrača i članova stručnog štaba, te da uvažite našu sugestiju u smislu obustavljanja pravosnažnosti odluke ili da postupak ponovite, te pozovete i drugu stranu ili na saslušanje ili da se pismeno izjasni o onome što im se stavlja na teret i Vašu odluku ukinete u korist igrača i članiova stručnog štaba, te možda Vaše kažnjavanje usmjerite na njihove bonuse ili stimulacije plata.

U protivnom, zahtijevat ćemo da se Vaša Odluka poništi kao nezakonita, te ćemo u skladu sa Pravilnikom o statusu i transferu igrača i Pravilnikom o licenciranju, te u skladu sa pozitivno-pravnim propisima obavijestiti Nogometni Savez BiH, kao drugostepeni organ o Vašem postupanju i tražiti da se ukinu sve radnje koje je proizvela Vaša odluka, te možda poduzeti korake u smislu određenih sankcija zbog nepravedno nanesene štete akterima u ovom postupku, a radi se o ljudima koji odgovorno i na najbolji mogući način rade svoj posao i izvršavaju svakodnevno svoje radne obaveze i zadatke.

Također, nadamo se da ćete naš Dopis primiti u prijateljskom tonu, obzirom da nismo isti usmjerili u negativnom pravcu prema NK Zvijezda Gradačac. Našim pisanjem želimo samo da Vam ukažemo na moguće nedostatke i bespotrebnost pokretanja postupaka protiv Kluba, obzirom da je u sklopu filozofije rada Sindikata profesionalnih fudbalera u BiH prije svega prvobitno rješenje pronalazak dogovora ili kompromisa (rješavanje problema na miran način) na obostrano zadovoljstvo svih strana s fokusom na protekciju naših članova, tj. fudbalera. Naša i misija i vizija jeste da imamo dobre poslovne odnose i sa Klubovima i sa Igračima, te da zajedno na najbolji mogući način utičemo na unaprijeđenje nogometa u BiH na zadovoljstvo svih aktera u istom.

Sindikat profesionalnih fudbalera u BiH nastoji ostvariti partnerske odnose s klubovima, te Vam naša pravna služba uvijek stoji na raspolaganju kako bi Vam dali adekvatna i ispravna pravna mišljenja za eventualna pitanja koja imate, jer poštujemo tradiciju Vašeg kluba i njegovu važnost za cjelokupnu fudbalsku sliku u Bosni i Hercegovini”, stoji u saopštenju Sindikata profesionalnih fudbalera u BiH.

Inače, Zvijezda igra sezonu ispod svih očekivanja. Na Banja Ilidži su se nadali borbi za ulazak u Premijer ligu, a trenutno nakon 13 odigranih kola nalaze se na 10. mjestu.

Nedavno je s pozicije šefa stručnog štaba smijenjen i Vlado Jagodić, a naslijedio ga je Mile Lazarević, doskorašnji trener Slobode….

nkzvijezdagradacacprva liga fbihsindikat profesionalnih fudbalera u bih
KOMENTARI

KOMENTARI