Sport Centar

Džemidžić: Ministarstvima smo dostavili prijedloge mjera za treninge i odigravanje utakmica

Nakon što je nedavno Federalni štab civilne zaštite donio nove naredbe kojima se ublažavaju mjere zaštite od epidemije korona virusa u FBiH, Nogometnog saveza BiH, intenzivnije poduzima određene pripremne aktivnosti za mogući nastavak trenažnog procesa i odigravanja utakmica BHT PL BiH, kada se za to steknu uslovi.

Džemidžić: Ministarstvima smo dostavili prijedloge mjera za treninge i odigravanje utakmica

Nakon što je nedavno Federalni štab civilne zaštite donio nove naredbe kojima se ublažavaju mjere zaštite od epidemije korona virusa u FBiH, Nogometnog saveza BiH, intenzivnije poduzima određene pripremne aktivnosti za mogući nastavak trenažnog procesa i odigravanja utakmica BHT PL BiH, kada se za to steknu uslovi.

Generalni sekretar Saveza Adnan Džemidžić objašnjava da i pored pandemije koju je izazvao COVID-19, značajnijih zastoja u radu Generalnog sekretarijata i administracije NS/FS BiH nije bilo.

„U skladu sa proglašenjem stanja prirodne nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine koju je donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 17. marta, administracija NS/FS BiH je provela sve naložene mjere, preporuke i odluke nadležnih organa, te je provela sve potrebne procedure u cilju zaštite zdravlja zaposlenika.

Radna aktivnost Generalnog sekretarijata NS/FS BiH se odvijala bez prekida, a radno vrijeme je bilo usklađeno sa odlukom relevantnih državnih organa. Prvenstveno smo vodili računa da svi zaposlenici koji imaju djecu uzrasta do 6 godine ostanu kod kuće, a nesmetan proces rada bio je omogućen online komunikacijom. Ostali zaposlenici su bili raspoređeni po principu periodičnog rada, tj. zaposlenici su dolazili na posao prema utvrđenom rasporedu. Iako je u ovom periodu bio reduciran broj zaposlenika NS/FS BiH, ni jednog trenutka nije bio umanjen kapacitet rada i izvršavana obaveza. Naprotiv, radilo se permanentno i ostajalo se na radnom mjestu dok se zadatak ne ispuni u cijelosti“.

Generalni sekretar Adnan Džemidžić posebno ističe:

„Kako bi NS/FS BiH spremno dočekao povratak u redovni radni proces, poduzeti su neophodni koraci za pripreme nastavka ligaškog takmičenja i njegovu organizaciju koja će zahtijevati visok stepen mobilnosti svih zaposlenika administracije Generalnog sekretarijata. Održani su sastanci sa klubovima BHT Premijer lige, a i sutra imamo još jednu video konferenciju. Video sastanci i konferencije komiteta i komisija NS/FS BiH, bili su uspješni a prošle sedmice održali smo i sjednicu Izvršnog odbora NS/FS BiH. Svi smo se brzo navikli na ovakav način rada, putem video konferencija, te su i seminari za službena lica koja participiraju u takmičenju Premijer lige Bosne i Hercegovine održani na isti način. Sve ove aktivnosti se poduzimaju u cilju kvalitetnog nastavka takmičenja, koji će sigurno biti održan u posebnim uslovima i bez prisustva publike. Novonastale okolnosti nas obavezuju da budemo strpljivi i pažljivi u svakom trenutku, jer samo na takav način možemo sačuvati zdravlje svih učesnika u organizaciji takmičenja pod okriljem NS/FS BiH.

Kao institucija koja je postavila visoke profesionalne standarde, moram reći da smo dostavili odgovarajućim ministarstvima radnu verziju prijedloga mjera i procedura za mogući nastavak trenažnog procesa i odigravanja utakmica BHT PL BiH, kada se za to stvore uslovi i kada nadležni državni i entitetski organi donesu odluke o ublažavanju mjera koje su trenutno na snazi.

Protekle sedmice održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravstva FBiH a očekujemo da se uskoro sličan sastanka održi i sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.“, zaključio je Džemidžić.

adnan dzemidzicnfsbihpremijer liga bih
KOMENTARI

KOMENTARI