Sport Centar

Bazen Otoka ovlašten za edukaciju i osposobljavanje spasilaca

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo ovlastilo je Olimpijski bazen Otoka da u saradnji sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja i Crvenim križom FBiH,provodi programe te vodi evidenciju osposobljavanja spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih timova, kao i obnove znanja i praktičnih vještina spasilaca.

Bazen Otoka ovlašten za edukaciju i osposobljavanje spasilaca

Na inicijativu Uprave JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Ministarstvo kulture i sporta KS je u julu ove godine, na osnovu Zakona o sportu Kantona Sarajevo, donijelo Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima.

Ovim pravilnikom obuhvaćeni su svi aspekti sigurnosti i bezbjednosti na kupalištima, za bazenske i prirodne. Primjenom odredbi Pravilnika povećat će se sigurnost, te doprinijeti da se i korisnici i posjetioci plivalištima osjećaju bezbjedno.

Uloga JP “Olimpijski bazen Otoka” je veoma bitna i odgovorna, jer će kao nosilac aktivnosti sa partnerima Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja i Crvenim križom FBiH, u budućnosti zahvaljujući kvalitetnim kadrovima i infrastrukturi, obezbijediti dovoljan broj kvalitetno osposobljenih spasilaca iz vode, saopćeno je iz JP “Olimpijski bazen Otoka”.

bazen otokaministarstvo kulture i sporta KS
KOMENTARI

KOMENTARI