Sport Centar

Zvjedan Misimović imenovan za savjetnika IO NSBiH

Danas je u Sarajevu održana i 7. redovna sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, a na istoj je prisustvovalo 15 članova IO kao i Ivica Osim koji je počasni predsjednik.

Zvjedan Misimović imenovan za savjetnika IO NSBiH

Zvjezdan Misimović tako se i zvanično uključio u rad nogometne reprezentacije, a on je imenovan za savjetnika Izvršnog odbora za pitanje nogometa.

Nakon diskusije koja se vodila, jednoglasno su usvojeni:

1. Zapisnik i informacija o realizaciji zaključaka sa 6. redovne sjednice Izvršnog odbora, održane 25. 3. 2017. godine;

2. Informacija o realizaciji usvojenog Operativnog plana aktivnosti;

3. Pripremne aktivnosti za redovnu sjednicu Generalne skupštine NS/FS BiH, koja će biti održana 04. 5. 2017. godine:

Revizorski izvještaj o poslovanju NS/FS BiH za 2016. godinu;
Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Statuta NS/FS BiH;
Nacrt odluke o razrješenju i imenovanju članova komisija;
Nacrt odluke o formiranju jedinstvene omladinske lige „U-15“;
Nacrt odluke o skraćenju Premijer futsal lige BiH.

Sve odluke su jednoglasno usvojene, kao i informacija o revizorskom izvještaju o pozitivnom poslovanju NS/FS BiH.

4. Usvojen je plan priprema „U-17“ selekcije BiH, koja se kvalifikovala za EURO 2016 u Hrvatskoj;

5. Usvojeni su izvještaji svih nadležnih organa NS/FS BiH o dosadašnjem dijelu takmičenja, koje organizuje NS/FS BiH, kao i prijedlozi o izmjenama i dopunama kalendara takmičenja u doigravanju BHT Premijer lige i odluke o raspodjeli sredstava klubova po osnovu TV prenosa;

6. Usvojeni su prijedlozi izmjena i dopuna Disciplinskog pravilnika i Pravilnika o bezbjednosti;

7. Informacija o finansijskoj situaciji NS/FS BiH;

8. Prezentovana je informacija s Kongresa UEFA u Helsinkiju, kao i detalji FIFA „Forward“ programa za poboljšanje infrastrukture na stadionima u Bosni i Hercegovini;

9. Zvjezdan Misimović je imenovan za savjetnika Izvršnog odbora za pitanja nogometa.

fudbalska repezentacija bihzvjezdan misimovic
KOMENTARI

KOMENTARI