Sport Centar

Sindikat fudbalera: Pozivamo NSBiH da se odupre pritisku onih koji u Savezu vide reketaša

Sindikat profesionalnih nogometaša BiH uputio je danas saopćenje povodom, kako navode, kontinuiranih i višemjesečnih napada od strane čelnika FK Sloboda na njihove članove.

Sindikat fudbalera: Pozivamo NSBiH da se odupre pritisku onih koji u Savezu vide reketaša

“Pravni zastupnici Sindikata profesionalnih nogometaša BiH odnosno nogometaša Ivana Kostića, Damira Mehidića, Ivana Fatića i Miljana Govedarice, ali i svih drugih igrača koji su zatražili pravnu pomoć, blagovremeno su upoznali Administraciju za licenciranje NSBiH sa obavezama koje klubovi imaju na dan 31. decembra prošle godine prema svojim uposlenicima, nogometašima, a koje su proistekle iz međusobnih ugovornih obaveza.

Slijedom toga, a na osnovu revizorskih izvještaja i pravnog mišljenja odgovornih u Administraciji za licenciranje, Prvostepena komisija za licenciranje klubova NSBiH donijela je odluku kojom je uskraćena licenca za takmičenje u Premijer ligi BiH FK Sloboda Tuzla, NK Čelik Zenica i FK Olimpic Sarajevo. FK Sloboda, odnosno njeni čelnici pokušavaju na više načina, najmanje pravnih, a puno više manipulacijskih i lobističkih, prejudicirati konačnu odluku drugostepene komisije za licenciranje klubova.

Predsjednik FK Sloboda Senad Mujkanović na press-konferenciji naglašava kako su podnijeli tužbu za klevetu i materijalnu štetu protiv četiri imenovana igrača i još naglašava da “ako ne dobijemo licencu tužit ćemo Savez, jer niko se neće igrati sa Slobodom”. Mujkanović zaboravlja da Savez nije i ne može biti odgovoran za dugove koje je napravio njegov klub zaključno sa 31. decembrom prošle godine, a ako se neko igra sa Slobodom to je aktuelno rukovodstvo koje ne želi da izmiri utvrđena dugovanja.

Na ovaj način pokušava se stvoriti pogrešna percepcija međusobnih obaveza igrača i kluba odnosno želi se istaći kako je sudski postupak u toku te da po tom osnovu obaveze prema igračima miruju do okončanja istog. Čak da su navedene tužbe podnijete do 31. decembra 2016. godine (a nisu), tužbe za klevetu i naknadu štete ne mogu uticati na činjenicu postojanja duga na navedeni datum koji proističe iz validnog ugovora, što svaki brucoš na pravnom fakultetu zna i što ne može proći neopaženo ni pred Administracijom za licenciranje. Dakle, eventualno postojanje tužbi za klevetu i naknadu štete (koje su svakako neosnovane) nisu u uzročno-posljedičnoj vezi sa dugom proisteklim iz ugovornih odnosa kluba i nogometaša.

Podsjećanja radi članom 99. Stav 3. Pravilnika o licenciranju klubova za učešće u takmičenju Premijer lige BiH iz novembra 2016. godine definisano je: Ako davalac licence smatra da je aplikant za licencu pokrenuo zakonski postupak samo da bi osporio svoja neizmirena dugovanja (kao način da kreira situaciju opisanu u tački C) i ”kupio vrijeme”, to može rezultirati time da će davalac licence tražiti dodatne dokaze kako bi se uvjerio da se radi o ”očigledno osnovanom sporu”. Iz dosadašnjih medijskih navoda aplikanta za licencu jasno je da je su pitanju “očigledno neosnovani sporovi” sa jasnim ciljem “kupovine vremena”, što Savez ne smije dozvoliti.

Također, uz pomoć destruktivnih snaga odnosno pojedinaca u NSBiH koji zarad ličnog interesa žele u vodu baciti sve dobro što je do sada, mukotrpnim radom predsjednika Saveza i njegovih saradnika urađeno, pokušava se naći tzv. ”obrazloženje” kojim bi se imenovanim igračima ”ukinuo” status profesionalnih nogometaša, a samim tim i status uposlenika kluba.

Podsjećanja radi Pravilnik o licenciranju klubova jasno propisuje u članu 95 da:
Termin “amaterski i neamaterski igrači” uključuje sljedeće osobe:

Svi amaterski i neamaterski igrači u skladu sa važećim FIFA-e “Propisima o statusu i transferu igrača”, kao i uskladu sa “Pravilnikom o registraciji, statusu i transferu igrača NS/FS BiH., dok upravo FIFA Pravilnik o statusu i transferu igrača u članu 2. predviđa da je profesionalac igrač koji ima pisani ugovor s klubom i čija su primanja veća od troškova koje prouzrokuje u zamjenu za svoje nogometne aktivnosti. Svi ostali igrači se smatraju amaterima. S obzirom da su sva četvorica naših članova sa Slobodom imali ugovore vrijedne više desetina hiljada KM, jasno je da svaki od njih bespogovorno ispunjava uslov profesionalca po FIFA Pravilniku o statusu i transferu igrača”, navodi se u saopštenju.

Iz Sindikata su također istakli da ne žele produbljavati priču u vezi sa odnosom Slobode prema Administraciji za licenciranje, revizoru saveza i revizoru postavljenom od strane Saveza u postupku licenciranja, jer je svima od njih poznato da ovaj klub do 31. marta ove godine Administraciji za licencniranje nije dostavio ni jedan jedini dokument neophodan za dobijanje licence za takmičenje, odnosno dokument kojim osporava pravo članova Sindikata za naplatu zarađenih, a neisplaćenih potraživanja.

“Pozivamo odgovorne u NSBiH, prvenstveno Administraciju za licenciranje na čelu s Nijazom Merdanovićem, a zatim i drugostepenu komisiju za licenciranje klubova NFBiH, da ostanu dosljedni u primjeni i tumačenju postojećih pravnih akata, odnosno Pravilnika o licenciranju, te da ne podliježu pritisku onih koji u Savezu vide reketaša, a ne partnera u izgradnji bolje nogometne svakodnevnice. Također, sigurni smo da će Savez kao što je to tokom dosadašnjeg postupka licenciranja u većoj mjeri činio, zaštiti elementarno ljudsko pravo svakog čovjeka da bude adekvatno plaćen za svoj rad, te da će se pravno valjani ugovori potpisani između klubova i igrača dosljedno poštivati”, zaključeno je u saopštenju.

fkslobodasindikat profesionalnih fudbalera bih
KOMENTARI

KOMENTARI