Sport Centar

Onemogućen rad Rukometnog saveza BiH, članovi Upravnog odbora podnijeli ostavke

Rukometni savez Bosne i Hercegovine nalazi se u velikim problemima koji se tiču samog funkcioniranja. Savez koji je postojao do 2017. godine napravio je dug od preko 3.5 miliona KM i zbog nepoštivanja Zakona o udruženjima i fondacijama i Zakona o sportu nije mogao dobiti budžetska sredstva.

Onemogućen rad Rukometnog saveza BiH, članovi Upravnog odbora podnijeli ostavke

Rukometni savez Bosne i Hercegovine nalazi se u velikim problemima koji se tiču samog funkcioniranja. Savez koji je postojao do 2017. godine napravio je dug od preko 3.5 miliona KM i zbog nepoštivanja Zakona o udruženjima i fondacijama i Zakona o sportu nije mogao dobiti budžetska sredstva.

Sadašnji Rukometni savez su osnovali Rukometni savez FBiH i Rukometni savez RS koji su se ujedinili u jedinstveni Savez u skladu sa pomenutim zakonima. Od osnivanja, juna 2017. godine, traje trakavica sa Poreznom upravom koja novi Savez ne priznaje kao novi subjekt, a Ministarstvo pravde BiH je izdalo rješenje da je to novoosonovani i jedinstven pravni subjekt.

Rad Saveza je onemogućen zbog toga što nema svoj račun, prostorije, niti sredstva za rad. Entuzijazmom ljudi je održan i održale su se lige, a i reprezentacija je igrala svoja takmičenja. Za 21.07.2018. godine bila je zakazana vanredna Skupština RSBiH na kojoj su se delegati trebali odrediti prema budućnosti Saveza. Nažalost, iz RSRS pojavio se samo jedan delegat, dok su ostali bojkotirali Skupštinu. Dio delegata iz RS je insistirao da se prihvati rješenje Suda o promjenama u registru udruženja iako rješenje nije pravosnažno.

Zbog očite političke blokade i velikih opstrukcija sa kojima se Savez susreće, potpredsjednik Saveza, Amir Zahirović, i članovi Upravnog odbora, Emir Dautović i Mirsad Mahmutagić, podnijeli su ostavke. Ostavku je dao i Nedim Musić.
Mandat Upravnom odboru dat će i generalni sekretar. Članovi iz hrvatskog dijela su svoj mandat dali Skupštini.

Rukometni savez BiH ne bi trebao biti žrtva predizborne kampanje jer bi posljedice takvog odnosa prema Savezu mogle imati nesagledive posljedice za rukomet u Bosni i Hercegovini. Pozivamo i sve nadležne institucije da se uključe u rješavanje ovog problema.

rsbih
KOMENTARI

KOMENTARI