Sport Centar

Nogometni savez BiH i UNFPA potpisali Memorandum o suradnji

Predstavnici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine (NSBiH) i Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (UNFPA) danas su u Sarajevu potpisali Memorandum o suradnji.

Nogometni savez BiH i UNFPA potpisali Memorandum o suradnji

Predstavnici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine (NSBiH) i Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (UNFPA) danas su u Sarajevu potpisali Memorandum o suradnji.

U prostorijama NSNiH Memorandum su potpisali generalni sekretar NSBiH Jasmin Baković i predstavnica UNFPA za BiH Doina Bologa.

Momorandum definira okvire suradnje UNFPA i NSBiH na promociji ženskog nogometa i rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini, te ujedno označava početak kampanje pod nazivom “Izbor, a ne slučajnost”, koja ima za cilj da pokrene solidarnost za veću ravnopravnost i jednake mogućnosti za sve.

Baković se zahvaio Populacijskom fondu UN na incijativi za poptpis Memoranduma, “koji u potpunosti korespondira i podudara se s našim statutarnim određenjem i opredjeljenjem da štitimo i promoviramo sve pozitivne vrijednosti, nediskriminaciju i ravnopravnost, uključujući rodnu ravnopravnoist, kao temelj ovog Memoranduma”.

– U NS BiH složili smo se s partenerima iz Populacijskog fonda UN da ćemo surađivati na promociji jednakosti spolova, kroz organiziranje zajedničkih javnih kampanja, te putem događaja i promotivnih materijala zajednički tražiti sredstva za implementaciju aktivnosti u oblasti jednakosti spolova – kazao je Baković.

On je dodao da će Memorandum otvoriti vrata novim aktivacijama, inicijativama i kampanjama koje će rezultirati konkretnim projektima, u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti i drugih demokratskih načela u javnom djelovanju.

nsbihUNFPA
KOMENTARI

KOMENTARI