Sport Centar

Judo akademija Amel Mekić vrši upis novih članova

Judo je japanska borilačka vještina (jap. ju - nježan; do - put) koju je osnovao Jigoro Kano, prvi Japanac koji je postao članom Međunarodnog olimpijskog odbora. Danas je judo standardan sport na Olimpijskim igrama i jedan od najrasprostranjenijih u svijetu.

Judo akademija Amel Mekić vrši upis novih članova

Zadnjih godina svjedočimo kako se konstantno razvija u korak s modernizmom što se očituje u prilagođavanju pravila, marketinškom i medijskom popraćenošću, a opet s druge strane uspijeva očuvati svoje tradicionalne odlike.

Judo se prakticira u cijelom svijetu, a možda najbolji primjer popularnosti juda je sve veći broj judaša nosioca zastava svojih država prilikom otvaranja/zatvaranja Olimpijskih igara, kao i povećanje broja judaša u izboru najboljih sportaša zemalja diljem svijeta.

Dobrobiti juda u sferi razvoja djece i prevencije nasilja prepoznate su i u nekim zemljama judo se uspješno uvodi u obrazovne programe pa tako i u Hrvatskoj gdje je postao izbornom aktivnošću u školama. Česta je praksa implementacije vrhunskih judaša u policijske i vojne strukture država u svrhu obuke kadrova što je zaživjelo i u Hrvatskoj.

Petnaest konkretnih razloga zašto je djecu poželjno upisati baš na judo:

1. jednaka mogućnost bavljenja za djevojčice i dječake
2. tjelesna konstitucija nije nikakva prepreka za treniranje
3. osnovni elementi juda su padovi koje je, sigurnosti radi, poželjno poznavati
4. utjecaj na sve motoričke i funkcionalne sposobnosti
5. razvoj svih sve mišićnih skupina bez zapostavljanja određenih regija tijela
6. postizanje psiholoških dobrobiti (judo kao japanska vještina počiva na moralnim i etičkim načelima): stječe se samokontrola, samopoštovanje, poštovanje prijatelja i suparnika, socijalizacija, smanjenje se anksioznost, uči pridržavanju pravila itd.
7. usavršavanje elemenata juda svakako je poželjno u svrhu samoobrane koju je uvijek dobro poznavati
8. sastavni dio treninga judo čine jednostavni i složeni gimnastički i akrobatski elementi
9. u treningu juda nema udaraca (uče se padovi, zahvati držanja, bacanja i sl.)
10. osobine, sposobnosti i vještine stečene na judu mogu pružiti povoljnu osnovu za uspjeh u ostalim sportovima
11. u judu postoji stupnjevanje napretka polaganjem pojaseva gdje dijete doživljava vizualan i opipljiv napredak u svojim znanjima što doprinosi stjecanju sve bolje slike o sebi
12. Znanstvena istraživanja: usporedbom dječaka judaša i dječaka koji se nisu bavili sportom (dob 11 i 12 g.), utvrđene su značajne razlike u korist dječaka judaša u gotovo svim antropološkim obilježjima (Sertić i sur.) dok su u dječaka judaša u dobi od 13 godina utvrđeni bolji rezultati u 7 od 11 varijabli za procjenu antropološkog statusa u odnosu na dječake koji se nisu bavili sportom, ali i njihove vršnjake koji su trenirali neki drugi sport (Vračan, Sertić, Segedi)
13. iako u manjoj mjeri postoje i ekipna natjecanja, judo je prije svega individualan sport u kojemu pojedinac ovisi o sebi i svojim sposobnostima stoga je za pretpostaviti kako može povoljno utjecati na samostalno rješavanje različitih prepreka koje će život postavljati
14. treninzi se provode na strunjačama koje omogućuju sigurnost vježbanja
15. judo je sport za sve: djeca, vrhunski natjecatelji u funkciji sportske samoaktualizacije, rekreativci, veterani, djeca s poteškoćama u razvoju, kao i osobe s invaliditetom mogu u judu pronaći svoje zadovoljstvo.

Judo akademija Amel Mekić vrši upis novih clanova,uzrast od 5 godina i vise. Nalazimo se na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, ulica Patriotske lige br. 41. Roditelji mogu dovesti svoju djecu na probni trening. Treninzi su: ponedeljak, srijeda ,četvrtak, od 18:00 do 19:00 sati, početna grupa.

Svi su dobrodošli, djevojčice posebno, kojima je trening u judo akademiji gratis.

 

akademijaamel mekicdzudojudojudo akademija amel mekic
KOMENTARI

KOMENTARI